In het toezicht op de zorg moet ACM zich vooral richten op:

Deze stelling is gesloten

 

3 reacties

Contactpersonen

  • Hein
    Tacken
  • Marlous
    Broekhuizen
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
Esther Van Rems 18:15|05 maart 2014
Logopediepraktijk Bolsward

De macht van de zorgverzekeraars temmen! Nu zijn de kleine zorgverleners de dupe, onderbetaald, wurgcontracten en niemand die opkomt voor ons. De ACM geeft zelfs ruiterlijk toe in inspreekavonden met de minister erbij dat ze hier niets aan doen...........

 
 
 
 
 
@Esther Van Rems
Hein Tacken 11:29|06 maart 2014
Contactpersoon

@Esther van Rems
Dank voor je reacties. Ik snap dat de zeer beperkte onderhandelingsruimte tussen zelfstandige zorgverleners en de zorgverzekeraar frustrerend zijn. Mogelijk zelfs voor beide kanten.

Het is niet zo dat ACM niet kan ingrijpen als een zorgverzekeraar misbruik maakt van zijn machtspositie. Er is echter mogelijk een verschil van inzicht over wanneer sprake is van misbruik. Vanuit onze rol in het toezicht kunnen wij geen rol spelen in het beschermen van de belangen van een individuele zorgverlener. Wij grijpen in wanneer de patient of verzekerde de dupe is van het gedrag van een grote zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat zorgverleners objectief gezien hun werk niet meer goed kunnen doen en de zorgverzekeraar de kostenbesparing in zijn eigen zak kan steken. Het is mij nog niet duidelijk of dat het geval is. Leidt de scherpe inkoop door zorgverzekeraars tot schade voor de patient en de premiebetalende verzekerde?

Wat mij ook opvalt is dat zorgverleners op zoek zijn naar mogelijkheden om zelfstandig hun praktijk te kunnen blijven voeren maar wel gezamenlijk over tarieven te kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraar. Ik snap dit vanuit het 'ondernemersbelang' van de zorgverlener. Ik zie hierbij echter geen voordelen voor de patient of verzekerden. Ik vraag me af of er niet meer voordelen te behalen zijn voor beide kanten wanneer zorgverleners zich ook op grotere schaal (niet te groot) organiseren. Zo kan de zorgverzekeraar in het belang van de verzekerden en patient betere afspraken maken over de te leveren zorg, innovatie, prestatieindicatoren, kwaliteitsbeleid e.d. en staat de zorgaanbieder sterker in de onderhandeling. Ik hoor graag hoe je hier tegenaan kijkt.

Als antwoord op door Esther Van Rems

 
 
 
 
Esther Van Rems 22:40|10 maart 2014
Logopediepraktijk Bolsward

Ik werk in een ruraal gebied, om een "grote" praktijk te maken, moeten we dus een enorme regio gaan bestrijken. We mogen niet met veel praktijken samenwerken tenzij we allerlei stichtingen ed gaan oprichten. Dit kost geld dat er niet is en levert niet meer op, behalve misschien onderhandelruimte met de zorgverzekeraar. Maar dat is niets gezegd dat dat ookgebeurd. Wij hebben in 2013 een bagatelmand gestart, 8 praktijken regio van 12km2 De hoofdverzekeraar schreef ons (letterlijk!) "indien jullie niet tekenen, nemen wij andere maatregelen om te zorgen dat hier logopedische zorg is. Wij hoeven niet met jullie om tafel en doen dat dus ook niet " Waarom zouden ze dat wel doen als we een grote praktijk opstarten? Dan hoeven ze toch nog steeds niet met ons om tafel? Dan kunnen ze toch nog steeds dreigen met anderen in de regio neer te zetten? Als het machtsmisbruik is, dan weet ik het niet! Er worden geen afspraken gemaakt, ons wordt iets opgelegd. Dit noem ik een wurgcontract, er valt namelijk over niets in het contract te praten! Het gaat niet alleen om slecht tarief, maar ook over alle andere eisen, ook over het niet in rekening mogen brengen van materiaal (dat ebp bewezen de behandeling sneller en effectiever laat verlopen). Alle innovaties, nieuwe ontwikkeling worden afgewezen in de contracten! Weet u wel zeker dat ze zorgverzekeraar echt betere zorg wil? Ik denk dat ze meer winst willen....

 
 
 

U kunt niet meer reageren