Het is voor een nieuwe aanbieder van zorg heel lastig om zich te vestigen

Deze stelling is gesloten

 

9 reacties

Contactpersonen

  • Hein
    Tacken
  • Marlous
    Broekhuizen
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
reinder groote 12:28|10 februari 2014

Ja, want hij/zij moet onderhandelen tot op het bot voor een goede prijs. Als zorgaanbieders zich zouden organiseren zou dat beter worden. Als landelijk, de goede fysiotherapeuten als groep zouden onderhandelen, zouden ze betere prijzen kunnen bedingen en nieuwkomers kunnen helpen.

 
 
 
 
reinder groote 10:55|11 februari 2014

Aanvullend; landelijke coöperaties van zorgaanbieders is misschien erg moeilijk en niet nodig ook. Als vergelijkbare zorgaanbieders zich in een regio organiseren en alleen als groep zijn te accepteren of af te wijzen, krijgen ze een betere prijs en hen weigeren is zeer moeilijk. Als je als verzekeraar geen contract hebt met zo'n groep kan dat zeer veel klanten kosten. Verzekeraars zullen dus die groep wel moeten hebben en zodoende zit die groep bij alle verzekeraars en is de kans dat je jouw zorgverlener verliest door overstappen maar gering.

 
 
 
 
Esther Van Rems 01:12|26 februari 2014
Logopediepraktijk Bolsward

Een contract krijgen is geen probleem, maar een fatsoenlijk tarief zodat je ook echt kwaliteit kunt leveren....dat krijg je niet. Ik heb bijna 5 jaar een praktijk en ben blij als ik in de plus kan blijven elke maand, en dat terwijl ik geen dure praktijkruimte huur, een van de goedkopere softwarepakketten heb etc etc...er blijft voor mezelf niet eens een minimumloon over, naast mijn praktijk moet ik ander werk doen, terwijl ik met mijn hbo-opleiding toch een normaal modaal inkomen zou moeten verdienen?

 
 
 
 
 
Hein Tacken 09:20|26 februari 2014
Contactpersoon

Ik merk bij meerdere stellingen dat zorgverleners niet uit de voeten kunnen met de afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven. Te lage tarieven kunnen inderdaad een belemmering vormen om je als zorgverlener te vestigen. Ik ben ook nog wel benieuwd of er nog andere belemmeringen zijn om je als zorgaanbieder te vestigen? Wat zou ACM volgens jullie kunnen doen om deze belemmeringen weg te nemen?

 
 
 
 
Esther Van Rems 21:44|26 februari 2014
Logopediepraktijk Bolsward

Zonder normale prijs kun je niet investeren... Je bent namelijk ook verplicht om een juiste ruimte te horen, een volledige geoutilleerde praktijk te hebben (met alle zeer dure testen), op goede lokatie, liefst in gezondheidscentrum (dus duur), de eisen zorgen dat je dus niet kunt ondernemen! Je hebt vestigingseisen, behandeleisen, eisen aan de aanlevering van de rekeningen (niet vaker dan 1 keer per maand). Daarnaast mag je aanvullende materialen of diensten niet in rekening brengen bij patiënten, ook niet als zij daar om vragen en als het het zorgproces bewezen versnelt!!

 
 
 
 
Annelies Hes 16:16|28 februari 2014
Logopedie Westrand

Wederom geheel eens met Esther van Rems hierboven.
Wat denk jij zelf, Hein, wat de ACM kan betekenen voor ons?
In de logopedie is het zo dat vestiging makkelijk is, en dat júist door het lage tarief één logopedist door het hele land jonge onervaren logopedisten in splinterpraktijkjes neerzet met gekopieerd materiaal (behandelmateriaal, maar zelfs het testmateriaal wordt gekopieerd en niet aangeschaft) dat ze uit een loods in de buurt moeten halen, moeten 'lenen' dus, voor hun werkdag op dat splinterpraktijkje. Omdat er geen fatsoenlijke tarieven worden betaald door de zorgverzekeraars en de jonge logopedisten het niet de moeite waard vinden of aandurven zelf een praktijk te starten met al het ondernemersrisico van dien, profiteert zo'n wat oudere logopedist daarvan, verdient er een rijk belegde boterham aan, een Landrover en een villa op de Veluwe, betaalt de jonge logopedist minder dan een hongerloontje, en die accepteert dat want hoeft niets te investeren en loopt geen enkel ondernemersrisico wat ook nauwelijks nog te doen is voor de lage tarieven. In feite lopen we het ondernemersrisico, terwijl we aan de touwtjes bungelen van de regels van de ACM, de NZa en de zorgverzekeraars. We zijn geen ondernemers meer, we zijn in loondienst van de zorgverzekeraars. Een ondernemer bepaalt zelf zijn verkoopprijs. Wij zijn marionetten van de zv's .

 
 
 
 
Reggie Lameij 17:49|01 maart 2014

Een nieuwe aanbieder moet iets aanbieden wat er nog niet is. Je wild vestigen is onethisch; je schaadt er een collega mee. Een praktijk overnemen leidt met name tot kosten, die je als beginnend zorgverlener vaak moet financieren. Het huidige beleid in de zorg geeft financierders geen veilig gevoel: lage tarieven, geen kans op innovaties en weinig toekomst perspectief. Overigens denk ik niet, dat dit voor artsen, specialisten en apothekers. Daar stroomt het geld rijkelijk heen: meer dan 90% van het zorgbudget ;-)

 
 
 
 
 
Marlous Broekhuizen 14:58|05 maart 2014
Contactpersoon

@Reggie Lameij dank voor uw reactie! Kunt u mij misschien nog wel uitleggen wat u zo onetisch vindt aan het 'wild vestigen' van een nieuwe collega? U zegt dat schaadt een collega. Maar als patienten tevreden zijn over deze collega, dan zullen zij waarschijnlijk niet snel naar de nieuwe collega ovestappen. En als zij niet tevreden zijn of de nieuwe collega biedt andere service (bijv. donderdagavond en zaterdag ook open), dan zou je denken dat het in het voordeel van patienten is dat ze meer keuzemogelijkheid hebben.

 
 
 
 
Esther Van Rems 18:12|05 maart 2014
Logopediepraktijk Bolsward

"Vroeger" hadden we nog de beroepsethiek; je vestigde je niet zomaar ergens, maar overlegde met collega's en met zorgverzekeraar waar er witte vlekken waren. Bied je een nieuwe, andere dienst, dan is dat een ander verhaal. Veel logopediepraktijken zijn solopraktijken, 1 logopedist die vaak ook maar 2 of 3 dagen in een plaat behandeld. Bijv in Bolsward met ca 10.000 inwoners is er niet eens voldoende vraag (ondanks acquisitie) om de praktijk full time te vullen. En aangezien we niet eigen prijs, behandelruimte, materiaal, innovaties ed mogen bepalen (dat bepaalt de zorgverzekeraar) hebben wij als "ondernemers" alleen maar ondernemersrisico.
De zorgverzekeraars weigeren NIEMAND een contract, ook al weten ze dat er geen witte vlekken zijn en eerder gitzwarte overbehandelde plekken....Dus contracteren op kwaliteit...nee, niet echt he??
En inderdaad iemand kan besluiten om dan op donderdagmiddag en zaterdag te behandelen, maar moet ik als solist (en tegelijk moeder) dan maar op maandagochtend voor 2 mensen komen, maandagmiddag voor 4, op dinsdagochtend voor 3 en dan dinsdagavond ook 3....etc etc. Moet je als solist dan 6 dagen in de week alle dagdelen en avonden maar beschikbaar zijn? Of iemand daarvoor in dienst nemen? Er zijn niet meer behandelingen door langere openingstijden in de logopedie. Ik nam de praktijk over en mijn voorgangster werkte 2,5 dag per week, lange dagen. Ik heb de praktijk 5 dagen in de week opengesteld en guess what? Ik heb net zoveel behandelingen per week als zij, maar ben daar wel 5 dagen voor onder de pannen, want mensen willen door de ruime openingstijden ook op het moment dat zij kunnen. Ik word alleen per behandeling betaald en alle tussenliggende tijd dat ik zit te wachten, doe ik dat gratis in eigen tijd, maar kan geen kant op...........en iemand in dienst nemen is dus ook niet te betalen, want ik heb niet meer behandelingen!

 
 
 

U kunt niet meer reageren