Zorgaanbieders maken te vaak afspraken met elkaar die schadelijk zijn voor patienten, bijvoorbeeld over de verdeling van patiënten en diensten.

Deze stelling is gesloten

 

9 reacties

Contactpersonen

  • Hein
    Tacken
  • Marlous
    Broekhuizen
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
Frank de Ligt 01:07|27 februari 2014

Oneens,

 
 
 
 
Esther Van Rems 18:06|27 februari 2014
Logopediepraktijk Bolsward

Onzin

 
 
 
 
Ien Breukers 18:56|27 februari 2014
Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie

Er worden zeker geen afspraken gemaakt die schadelijk zijn voor de consument. Het eventueel "verdelen van diensten" zorgt er juist voor dat expertises optimaal benut worden.

 
 
 
 
H. Jongenelen 22:51|27 februari 2014

In de 20 jaar dat ik gewerkt heb als oefentherapeut is mijn streven steeds geweest 'delen' van expertise. Mijn ervaring is vooral dat verschillend georiënteerde therapeuten heel moeilijk tot samen behandelen komen. Dat is vooral jammer voor de patiënt.

 
 
 
 
Annelies Hes 15:46|28 februari 2014
Logopedie Westrand

Nee! dat mogen we helemaal niet van de ACM. We durven het ook niet, uit angst voor de ACM!
Zorg is geen markt. De regels moeten versoepeld worden zodat we kunnen samenwerken in het belang van de patiënt.

 
 
 
 
@Annelies Hes
H. Jongenelen 18:42|28 februari 2014

Het is misschien een beetje dom dat ik niet begrijp hoe het zover heeft kunnen komen dat er 4 grote zorgverzekeraars zijn. (marktwerking??) En dat alle 4 de grote zorgverzekeraars het goedvinden dat de tarieven in ziekenhuizen, voor gelijke behandelingen, zo geweldig uiteen(op)lopen. En dat de minister over dit akkefietje alleen heeft gezegd dat zij; 'er naar zal kijken' Dat hier dus de overheid, die de controlerende en toeziende rol vervult, een flink oog dicht knijpt.
En ja, het is absoluut in het belang van dat er samenwerking en overleg en delen van taken en inzicht rond de patient is. ( is hier niet een diagnose behandelcombinatie voor bedacht? ;-) Samenwerken om over een reeele vergoeding te onderhandelen, dat is een heel stuk lastiger.

Als antwoord op door Annelies Hes

 
 
 
 
 
@H. Jongenelen
Hein Tacken 10:32|04 maart 2014
Contactpersoon

ACM is natuurlijk niet tegen samenwerking die in het belang is van de patient. @Annelies Hes, ook het verdelen van diensten om tot een betere kwaliteit voor de patient te komen (specialisatie van deskundigheden) is in dat licht toegestaan. ACM ziet risico's wanneer het verdelen van diensten gebeurt om werk en omzet tussen zorgverleners te verdelen. ACM ziet ook risico's wanneer zorgverleners gezamenlijk hogere tarieven afdwingen door sancties in te zetten richting zorgverzekeraars, zoals een collectieve weigering om diensten te verlenen. Ziet ACM deze risico's juist of zou het in het belang zijn van de patient en de (premiebetalende) verzekerden als zorgverleners zich ook op dergelijke onderwerpen gezamenlijk zouden mogen manifesteren?

Als antwoord op door H. Jongenelen

 
 
 
 
Reggie Lameij 17:37|01 maart 2014

Dat gebeurt zeker. Met name de ketenzorg heeft ervoor gezorgd, dat er afspraken werden gemaakt met zorgverleners, die zich voor het karretje van huisartsengroepen wilden laten spannen. Het is natuurlijk altijd een kwestie van geld; hoe minder er naar andere zorgverleners gaat des te meer blijft er over voor de huisarts. Het is bv erg vreemd, dat een diabetes ketenzorg niet eens fysiotherapie bevat; huisartsen hebben dit netjes onder elkaar en met hun praktijkondersteuners en gewillige disciplines verdeeld.
Ook maken huisartsen onderling afspraken geen cliënten van elkaar over te nemen.
En wat te denken van collega's, die artsen en/of specialisten uitnodigen op de golfbaan of hun bootje ?
Goed voor de cliënt ?

 
 
 
 
 
Marlous Broekhuizen 15:15|03 maart 2014
Contactpersoon

Deze laatste punten die Reggie Lameij aanstipt: "Ook maken huisartsen onderling afspraken geen cliënten van elkaar over te nemen. En wat te denken van collega's, die artsen en/of specialisten uitnodigen op de golfbaan of hun bootje?" lijken niet in het belang van patienten te zijn. Hebben anderen dezelfde of soortgelijke voorbeelden?

 
 
 

U kunt niet meer reageren