De consument in de zorg (2014-2015)

Ontwikkelingen in de zorg hebben directe en indirecte gevolgen voor de consument in de rol van patiënt en verzekerde. Soms is samenwerking tussen zorgaanbieders in het belang van de consument maar soms ook niet.

Rol ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil ruimte bieden voor samenwerking in de zorg die in het belang is van de consument. Bijvoorbeeld als dit de betaalbaarheid van de zorg of de kwaliteit van behandelingen ten goede komt. Sommige samenwerkingen leiden tot marktgedrag waar de consument niet bij gebaat is. Zoals het onnodig beperken van de consument in zijn keuze voor een zorgaanbieder, het bemoeilijken van de introductie van goedkopere geneesmiddelen en onderlinge prijsafspraken. We horen graag van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars welke belemmeringen zij zien.

Heeft u een tip over kartelafspraken of specifieke overtredingen?

Dan ontvangen wij deze graag rechtstreeks via ons tipformulier .

 

Stellingen

Contactpersonen

  • Hein
    Tacken
  • Marlous
    Broekhuizen
 
 

Farmaceuten zorgen er voor dat artsen te dure geneesmiddelen voorschrijven

 

In het toezicht op de zorg moet ACM zich vooral richten op:

 
 

Innovaties in de zorg komen veel sneller van de grond als...

 

Zorgaanbieders maken te vaak afspraken met elkaar die schadelijk zijn voor patienten, bijvoorbeeld over de verdeling van patiënten en diensten.

 
 

Zorgverzekeraars kopen zorg vooral in op de prijs en veel minder op de kwaliteit.

 

Het is voor een nieuwe aanbieder van zorg heel lastig om zich te vestigen

 
 

Als een patiënt ontevreden is over zijn zorgaanbieder kan hij gemakkelijk overstappen.