Hoe ziet volgens u de energiemarkt er over 5 jaar uit?

Deze stelling is gesloten

 

11 reacties

Contactpersonen

  •  
  • Kick
    Bruin
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
Derk Jansen 09:40|23 januari 2016
Stichting Reeshofwarmte

Over 5 jaar hebben we meer en meer elektrificatie , gas wordt zo duur en 'ongewenst' dat iedereen op stroom zijn huis gaat verwarmen. In toenemende mate zal dat ook eigen opgewekte stroom zijn. De eerste burgers gaan los van het net want stroom wordt een steeds waardelozer product met enorme belasting en opslagen.. Apparaten als koelkasten en vriezers gaan steeds langer zonder stroom kunnen en de consument wordt dus vrijer. De waarde van stroom is enkel nog het netwerk en buffering. De prijs van stroom gaat nog verder omlaag omdat opslagen en belastingen moeten worden verlaagd om niet alle consumenren van hetvnet te jagen. Tevens zal de industie steeds normalere hogere prijzen gaan betalen voor energie en droogt de verspilling en de restwarmtestroom op. Alle investeringen in warmte zijn inmidels waardeloos en al deze bedrijven staan op springen of zijn reeds faiiliet daar consumenten het steeds meer links laten liggen en de dienst stoppen om gewoon op stroom te gaan verwarmen.

 
 
 
 
Stefan van der Eijk 10:09|23 januari 2016

Ik ben het in grote lijnen met Derk eens. Elektriciteit gaat belangrijker worden.

Warmtepompen zullen blijvend gestimuleerd worden. De burgers zullen denken dat de overheid dit doet vanwege milieu redenen. Wat we ons niet realiseren is dat belastinginkomsten uit elektriciteit procentueel hoger zijn dan de belasting op gas. De subsidie op warmtepompen wordt door de overheid op die manier terugverdiend.

Gas is niet de oplossing, ook niet als "transitiebrandstof". Zeker niet als de gas uit Rusland komt en verdund moet worden met stikstof om met de huidige apparatuur te werken (laag calorisch).

Er komt meer weerstand tegen vervuilende energiebronnen (zoals kolen). De schaarste zit niet meer in de hoeveelheid energie, maar in hoeveel we ons nog kunnen veroorloven om uit te stoten.

Alle warmteprojecten krijgen het moeilijk. We gaan ons realiseren dat het een te dure oplossing is voor een probleem wat anno 2016 op andere manieren beter opgelost kan worden. Door toenemende transparantie zullen steeds meer grote klanten (woningbouw verenigingen, tuinders) afhaken. Het maatschappelijk draagvlak voor warmte valt compleet weg. We zien nu al dat warmtebronnen van o.a. het amernet gaan sluiten. De oplossing is simpel: verduurzaam de aangesloten woningen door ze veel beter te isoleren (NOM) en ga ze verwarmen d.m.v. individuele warmtepompen.

Warmte / regelgeving: Er komt meer transparantie omdat aangesloten bewoners meer gaan publiceren over hun ervaringen met de monopolistische warmteleveranciers. We zullen zien dat de warmtewet door EZ is uitgehold en tegen de warmteklanten gebruikt wordt. Of de ACM eindelijk gaat ingrijpen? Ik verwacht het niet, ze zitten aan de ketting van EZ.

Er zullen steeds meer wind- en zonparken komen. Vooral nieuwe spelers zullen hierin de grootste stappen zetten. De huidige 4 grote energiebedrijven zullen dat niet zijn, die hebben een belang in de investeringen die al staan. Het wordt belangrijk om de burger te laten participeren in die nieuwe wind- en zonparken, om draagvlak te creeren. Energie uitwisselen binnen Europa wordt essentieel.

Ik verwacht dat accijns op vervoer brandstoffen (diesel, E95) verder omhoog zal gaan. 2015/2016 zijn de jaren dat we leren hoe vervuilend de huidige autos zijn. We leren ook dat niet alleen VW, maar ook de andere fabrikanten allemaal gesjoemeld hebben. Feit is dat de milieunormen te streng zijn geworden voor wat er economisch / technisch mogelijk is met verbrandingsmotoren. 2017 wordt het jaar dat de elektrische auto echt doorbreekt. Tegen die tijd zal de overheid ook serieus gaan nadenken over rekening rijden --> de gemiste accijns inkomsten per gereden kilometer zullen ergens vandaan moeten komen om de begroting sluitend te maken.

 
 
 
 
☀️Lars Boelen 10:53|23 januari 2016
Everything Sustainable

Over 5 jaar is er een grote splitsing gaande in de energiemarkt: die tussen bedrijven en particulieren.

Particulieren gaan massaal van het gas af, omdat het kan en omdat elektrisch eenvoudigweg goedkoper is. Als de overheid salderen te lastig/duur maakt zal lokale opslag een vlucht nemen. De overheid wordt dus met echte catch 22 geconfronteerd:
- hoge energiebelasting --> PV zeer aantrekkelijk
- lage energiebelasting --> warmtepompen aantrekkelijk
- salderen makkelijk --> explosie PV
- salderen lastig --> push naar lokale opslag
- vastrecht omhoog --> push naar lokale opslag
In alle scenario's is de consument spekkoper want de rol van de energiereuzen en overheid uitgespeeld.

De ACM dwingt de overheid de wetgeving rond woningbouw in warmtenetgebieden aan te passen: woningen mogen niet meer forfaitair "lek" gebouwd worden omdat ze op een warmtenet zijn aangesloten, R-waardes worden wettelijk verplicht gelijk voor alle nieuwe woningen.

Bedrijven draaien dus meer en meer op voor het netwerk en gas.
Hoewel internationaal gasprijzen onder druk staan is te verwachten dat dit een zeer volatiele markt wordt, iets waar bedrijven slecht tegen kunnen. Eigen opwek van energie (windmolens) op bedrijventerreinen wordt gemeengoed, evenals kleine biomassacentrales (pelletketels).

Vervoer
Verregaande electrificatie. Na 2018 zijn EV's de rationele keuzen voor grote groepen berijders, na 2020 is een verbrandingsmotor een nichemarkt. Snelladen is gewoon, Thuisladen voor de parkeerplaatsbezitters de norm (want veel goedkoper)

Steden zullen massaal over gaan op lokale distributiecentra van waaruit de laatste kilometer naar de klant schoon en elektrisch afgelegd kan worden. Steeds meer verbodszones voor diesel.

Er komt mondiale energiebelasting op kerosine waardoor vliegvolume drastisch terug gaat lopen.

 
 
 
 
 
Kick Bruin 15:47|25 januari 2016
Contactpersoon

Dank voor jullie bijdragen. Op een aantal terreinen die jullie noemen - zoals de brandstofaccijns en een mondiale kerosinebelasting - heeft ACM geen verantwoordelijkheid. Die wil ik even laten liggen. Als rode draad in de rest van jullie bespiegelingen zie ik toch vooral de toenemende keuzemogelijkheden die de burger/verbruiker meer keuzemogelijkheden krijgt om in zijn energiebehoefte te voorzien, als hij zich tenminste actief wil opstellen. Zien jullie dat ook zo en waarderen jullie dat positief?

Ik lees verder in de reactie van Stefan enige kritiek op de houding van ACM rond de Warmtewet. Wat ik daarover op deze plek wil zeggen is dat ACM momenteel betrokken is bij de evaluatie van de Warmtewet. ACM heeft hierbij als grootste prioriteit consumentenbescherming. Als het aan ACM ligt komen betere, transparantere regels voor de consument (duidelijke facturen, duidelijke klachtenloket) en wordt de consument hiermee “ge-empowered”. Ook denken we dat de tariefsystematiek beter ingevuld kan worden. ACM heeft dit eerder ook aan de Tweede Kamer gemeld (februari 2015). ACM heeft daarmee reeds ingegrepen en zal vanuit haar positie ook later ingrijpen als dat nodig is. We hebben goede hoop dat de nieuwe Warmtewet een verbetering zal brengen in de positie van de consument. In het proces van de evaluatie van de Warmtewet zien we immers dat EZ de consument ook niet uit het oog wilt verliezen.

 
 
 
 
@Kick Bruin
Derk Jansen 20:26|28 januari 2016
Stichting Reeshofwarmte

Beste Kick , de ACM heeft de consumentenbescherming helemaal niet bovenaan staan op het gebied van de warmtewet. De ACM laat zich gebruiken om het excuus te zijn voor de absurde prijzen.
Wij hebben gefundeerd bezwaar gemaakt maar ACM trekt zich achter de dijk terug en zegt dat ze precies doet wat ze mag.
De ACM constateert dat 30% overstapt en dat daar een bepaald voordeel wordt gehaald maar 'vergeet' dat weer mee te nemen in de berekeningen van de maximale warmteprijs prijs en benadeeld dus de gebonden warmteconsument . Ook heeft ACM aangegeven dat zij andere parameters ziet in de markt tijdens de hoorzitting in de 2de kamer en doet men niets. ACM moet ingrijpen , consumentenbescherming is niet in een hoekje wachten tot de minister zegt dat er iets mag gebeuren. Er wordt al jaren op een schandalige manier misbruik gemaakt van de warmtegebruikers door EZ en de leveranciers. Vinden jullie het raar dat wij als klanten een bepaalde hoop hadden die ACM helemaal niet heeft waargemaakt :
- De GJ is 25% te duur ( geen gemiddelde gasprijs - Flintstone rendementen - manipulatie leidingverliezen )
-Vastrecht is acceptabel
-Meetkosten zijn acceptabel
-Afleverset is een schande dat ACM dit toe staat ( kost 600 en betalen 180,- per jaar huur ) En meestal natrekking van toepassing.
- Koude is ook een bron van misbruik indien onlosmakelijk verbonden zit het in het warmte vastrecht anders los opzegbaar maken !

Als antwoord op door Kick Bruin

 
 
 
 
@Kick Bruin
Stefan van der Eijk 20:21|29 januari 2016

Kick,
Ik heb me nog mild uitgedrukt over de ACM m.b.t. het handhaven van de warmtewet. Ik krijg eerder de indruk dat door de onzichtbaarheid van ACM het monopolistische gedrag van de leveranciers is gelegaliseerd. Mocht je meer willen weten, bel me +31624805172.

Wat kunnen consumenten hieraan doen?

Het stappenplan van consuwijzer volgen. Dat is leuk, maar als je dat gedaan hebt, en zelfs consuwijzer zegt dat je gelijk hebt... Dan pakken ze niet door. Als consument moet je het allemaal zelf doen.

Naar de geschillencommissie voor energie en water? Dit club wordt voor 80+% gefinancierd door de energiebedrijven, wat terug is te zien in de uitspraken. Het is zo erg dat VEH een onderzoek is gestart naar SGC. Wij adviseren mensen om NIET naar SGC te gaan.

Naar de rechter? Vaak zijn de bedragen (per jaar, per persoon) te klein om een (goede) advocaat er op te zetten. Ook al heb je rechtsbijstandsverzekering, maar die willen het liefste zaken sluiten i.p.v. een eerlijke uitkomst. Als je dan toch naar de rechter mag, dan zie je dat je overspoeld wordt met onzin van de tegenpartij --> ook een tactiek om de juridische kosten hoog op te laten lopen. En vervolgens stelt de rechter de uitspraak tig keer uit.

Op de landelijke politiek hoef je niet te rekenen. Die hebben dit onderwerp blijkbaar al uitgeruild voor iets anders.

Het ministerie van EZ heeft belangen bij de grote energiebedrijven. Ambtenaren van EZ hebben in overleg tegen reeshofwarmte gezegd dat jullie zo stom geweest zijn om in zo'n (stadsverwarming) woning te gaan wonen. Wij krijgen ook de indruk dat EZ bepaalt wat ACM wel en niet mag doen m.b.t. de handhaving van de warmtewet.

De enige oplossing voor mij is om los te koppelen van de stadsverwarming. De woning verwarmen met een warmtepomp. Zelf de elektriciteits-leverancier uitzoeken. Op de elektra markt is er WEL marktwerking, en dat zie je!

We hebben nog gepoogd om "virtueel gas" voor te stellen, waarbij woningen op SV aangesloten een "virtuele gas" leverancier kunnen kiezen. Dan krijg je daar weer wat marktwerking m.b.t. de dienstverlening van het bedrijf (klant contact, verschillende contracten (variabel, 1 jaar vast, 3 jaar vast), mogelijkheid voor collectieve inkoop acties). Daarmee wordt de huidige SV leverancier eigenlijk een netbeheerder, net als met stroom en gas. Ik geloof niet dat "ze" het snapten...

Nog een punt van aandacht is dat het opwekrendement wat in de EPC berekening van de woningen staat, gebruikt wordt in de formule om de GJ prijs te bepalen. Momenteel worden zeer lage opwekrendementen gebruikt, waardoor huishoudens +/- 25% teveel betalen per GJ.

Stadsverwarming staat verduurzaming van de NL energiesector in de weg.

Als antwoord op door Kick Bruin

 
 
 
 
Jan Lont 16:35|29 januari 2016

Om er één punt uit te lichten: over vijf jaar is het onderscheid tussen grijze en groene stroom hopeloos achterhaalt - als dat nu al niet het geval is. Het zegt veel te weinig over wat je met je keuze voor een energieaanbieder doet voor de transitie naar duurzame energieopwekking in Nederland. Het is verworden tot een wedstrijdje Noorse certificaten opkopen dat fungeert als een beetje greenwash.
Quick win: geef bij de kenmerken van energieaanbieders op Consuwijzer ook aan hoeveel van de groene stroom een garantie van oorsprong uit Nederland heeft.

 
 
 
 
 
Kick Bruin 09:24|01 februari 2016
Contactpersoon

Beste Jan,
Op dit moment bestaat er inderdaad een grote discrepantie tussen de productie van duurzame energie in Nederland (circa 6% van de totale productie) en de verkoop van groene stroom aan consumenten (circa 60% koopt een groen product). Er is dus sprake van een aanzienlijike import van certificaten. Toch wil ik hier twee kanttekeningen bij plaatsen. Ten eerste bieden steeds meer leveranciers producten aan met uitsluitend in Nederland opgewekte stroom en wordt door een aantal leveranciers ook geinvesteerd in duurzame energie. Ten tweede is het niet slecht om certificaten uit andere landen te importeren als daar geinvesteerd wordt in meer duurzame energie. De electriciteitsmarkt wordt steeds Europeser. Stel dat in Zuid Europa op grote schaal zonenergieparken worden aangelegd. Het rendement daar is veel hoger dan van panelen in Nederland. Import van deze certificaten is vanuit duurzaamheidsoptiek prima.

 
 
 
 
@Kick Bruin
Jan Lont 13:16|01 februari 2016

Goed punt, duurzame energie is een Europees vraagstuk.
Het kromme is alleen dat dit ruimte geeft om naar keuze een van beide statistieken uit te lichten. Is het te verwachten dat de landen waarin in het makkelijker is om duurzame energie op te wekken op termijn daadwerkelijk een overproductie realiseren waardoor de export niet ten koste gaat van de nationale groene ambities en verplichtingen?
Beide getallen zullen op termijn naar elkaar toe moeten groeien. Waar de certificaten nu nog een deel van de oplossing zijn, zullen ze in toekomst een remmende werking kunnen hebben op de vergroening. Want als de duurzame regio's niet geprikkeld worden hun eigen certificaten te kopen, blijft de vraag achter bij de productie. De duurzame productie wordt namelijk meer gestuurd door overheidsbeleid dan de vraag naar certificaten.

Als antwoord op door Kick Bruin

 
 
 
 
Reijer Groenman 17:57|02 februari 2016

Over vijf jaar is de energiemarkt ontwikkeld tot een coöperatieve, proactieve bedrijfstak waar ruimte en oog is voor gesegmenteerde behoeften van (particuliere) afnemers en leveranciers.

 
 
 
 
Renate Elling 16:12|19 februari 2016

Hoe de energiemarkt er over vijf jaar exact uitziet is moeilijk te voorspellen, maar sleutelbegrippen zullen decentraal, duurzaam, flexibiliteit en smart grids zijn. Energieconsumenten (klanten) veranderen steeds meer in actieve marktspelers (prosumenten) met eigen specifieke behoeftes, zo zal een consument met eigen zonnepanelen straks misschien alleen een back-up contract ( een soort verzekering) willen om geleverd te krijgen als de zon niet schijnt of als zijn eigen ‘thuis-opslag’ leeg is , een andere consument zal misschien zelf wel actief willen deelnemen aan de markt door zich flexibel op te stellen en zijn flexibiliteit te ‘vermarkten’ (demand response), weer een andere consument wil gewoon op de “oude”, vertrouwde manier electriciteit en gas geleverd krijgen. Kortom: in de toekomst zullen de behoeften van consumenten veel meer uiteenlopen. Om die behoeften en wensen te kunnen vervullen is het van belang dat leveranciers de ruimte krijgen om met hun klanten specifieke contractvoorwaarden overeen te komen, bijvoorbeeld meer vrijheid in eigen prijsstelling en bepalen eigen contract-beëindiging-condities.

 
 
 

U kunt niet meer reageren