Energiemarkt in transitie (2016-2017)

Handige apps die een seintje geven als het hard waait en je je wasmachine aan moet zetten. Zelf energie opwekken via zonnepanelen en opslaan op een batterij. Dankzij deze innovaties hebben consumenten steeds meer controle over de hoogte van hun energierekening. De transitie op de energiemarkt heeft grote gevolgen voor consumenten, maar ook voor energiebedrijven en netbeheerders. Wat betekent dit voor de capaciteit van de energienetten? Welke investeringen zijn nodig, en wie betaalt daar voor?

Rol ACM

De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op een energiemarkt in transitie, waarbij betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid centraal staan.  Wij bewaken dat de prijs van energie tot stand komt door eerlijke concurrentie. Netbeheerders doen investeringen die noodzakelijk zijn voor de leveringszekerheid en duurzaamheid van energie. Wij letten erop dat zij deze investeringen zo efficiënt mogelijk doen. Waar mogelijk zoeken wij op Europees niveau naar samenwerking op de energiemarkt, bijvoorbeeld bij het in balans houden van vraag en aanbod. Dan kunnen Europese landen op elkaar terugvallen voor de levering van energie.

 

Stellingen

Contactpersonen

  •  
  • Kick
    Bruin
 
 

Demand side response en andere duurzame initiatieven komen alleen van de grond als netbeheerders een actievere rol kunnen spelen

 

Staat het vergunningstelstel van ACM voor elektriciteits- en gasleveranciers duurzame lokale energieproductie in de weg?

 
 

Hoe ziet volgens u de energiemarkt er over 5 jaar uit?