Zonder angst voor een boete van ACM zullen er in de eerste lijn meer samenwerkingen in het belang van de patiënt tot stand komen.

Deze stelling is gesloten

 

2 reacties

Contactpersonen

  •  
  • Sandra
    van Egmond
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Sandra van Egmond 14:57|28 januari 2016
Contactpersoon

In de Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg geeft ACM inzicht in de manier waarop zij toezicht houdt op de Mededingingswet in de eerste lijn.
Kern van de Uitgangspunten is dat ACM pas ingrijpt wanneer afstemming schadelijk is voor patiënten en/of verzekerden. Voor de verzekerde kan afstemming bijvoorbeeld nadelig uitpakken als hierdoor de premies voor zorgverzekering hoger worden. Voor de patiënt is afstemming schadelijk als dat bijvoorbeeld tot vermindering van kwaliteit en/of keuzemogelijkheden leidt.

Zolang zorgaanbieders, patiënten (of hun vertegenwoordigers) en zorgverzekeraars er gezamenlijk uitkomen, is er voor ACM geen aanleiding om aan te nemen dat een samenwerking schadelijk uitpakt. Wanneer ACM toch tot de conclusie komt dat de samenwerking de mededinging beperkt en schadelijk is voor patiënten of verzekerden, dan staat voor ACM het oplossen van het probleem centraal. Als betrokkenen voortvarend zorgdragen voor de nodige bijstelling, is er voor ACM geen reden om een onderzoek te starten gericht op het opleggen van een boete.

ACM hoopt op deze manier de koudwatervrees voor samenwerking in de sector te verminderen. Dit moet ruimte bieden voor meer samenwerkingen in het belang van patiënt en verzekerde. Of geeft ACM hiermee teveel ruimte voor schadelijke afstemming, zoals het collectief afdwingen van een hogere prijs bij de zorgverzekeraar? Wat denken jullie?

 
 
 
 
Jan Lont 16:43|29 januari 2016

In de Groene Amsterdammer van 23 september 2015 stond een reconstructie met ook een uiting van deze angst bij LHV: “Als een onderwerp over samenwerking of onderhandelingen maar ter sprake kwam, dan werd er “ssst!” geroepen. Daar mochten we het niet over hebben in groepsverband.”
Als de Uitgangspunten er aan bijdragen dat “ssst!” niet wordt gebruikt als poging een constructieve bijdrage te leveren aan een overleg, is dat al pure winst.

 
 
 

U kunt niet meer reageren