Gezonde samenwerking in de zorg (2016-2017)

Ontwikkelingen in de zorg hebben directe en indirecte gevolgen voor de consument in de rol van patiënt en verzekerde. Soms is samenwerking tussen zorgaanbieders in het belang van de consument maar soms ook niet.

Rol ACM

De Autoriteit Consument & Markt wil ruimte bieden voor samenwerking in de zorg in het belang van de consument. Bijvoorbeeld als dit goed is voor de betaalbaarheid van de zorg of de kwaliteit van behandelingen. Bij sommige samenwerkingen is de consument niet gebaat. Zoals het onnodig beperken van de keuzemogelijkheden van de consument voor een zorgaanbieder, en onderlinge prijsafspraken. We horen graag van patiënten, zorgaanbieders en zorginkopers waar ACM extra op moet letten. Op welke sectoren/onderwerpen moet ACM duidelijkheid bieden?  Wat zijn de problemen die ACM zou moeten aanpakken? Bijvoorbeeld: waarop moet ACM letten bij de onderhandelingen in de contractfase tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders?

 

Stellingen

Contactpersonen

  •  
  • Sandra
    van Egmond
 
 

Gemeenten moeten steeds meer langdurige zorg inkopen. Hoe houden zij daarbij rekening met de kwaliteit en prijs? Heeft u voorbeelden?

 

Zonder angst voor een boete van ACM zullen er in de eerste lijn meer samenwerkingen in het belang van de patiënt tot stand komen.

 
 

Hoezo grote boze zorgverzekeraar? Ziekenhuizen zijn gelijkwaardige partijen in de onderhandelingen.