Havens en transport (2016-2017)

De zeehavens van Nederland, zeker die van Rotterdam, zijn belangrijk voor onze economie. Goederen worden ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd: meer dan 4 miljard ton goederen per jaar. Er wordt goed en veel samengewerkt in de havens. Dat moet ook om de goederen snel en efficiënt te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar samenwerking kan ook te ver gaan. Bedrijven gaan te ver als ze niet eerlijk concurreren door bijvoorbeeld afspraken te maken over prijzen aan klanten of door samen de markt te verdelen. De Autoriteit Consument & Markt heeft signalen dat dat voorkomt.

Rol ACM

ACM wil dat bedrijven in de havens en in het transport daaromheen eerlijk met elkaar concurreren. Gebrek aan concurrentie in de zeehavens en het transport daaromheen kan leiden tot hogere prijzen voor producten en is slecht voor de innovatie. De Nederlandse en natuurlijk de Rotterdamse haven kan zijn voorsprong op andere havens gaan verliezen als de andere havens de vracht goedkoper en innovatiever verwerken. Daarom doen wij onderzoek naar illegale afspraken tussen bedrijven. Maar wij willen ondernemers ook wijzen op de voordelen van eerlijke concurrentie en hen voorlichten over wat wel en wat niet mag op het gebied van samenwerking met concurrenten.

Heeft u een tip over kartelafspraken of specifieke overtredingen? Dan ontvangen wij deze graag rechtstreeks via ons tipformulier .

 

Stellingen

Contactpersonen

  •  
  • Stijn
    van den Broek
 
 

Er zijn momenteel geen actieve stellingen, bekijk de gesloten stellingen