Havens en transport

Havens en transport

 

De zeehavens zijn belangrijk voor onze economie. In de haven worden goederen ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd. Bedrijven in de haven werken veel samen. Dat moet ook, om goederen snel te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar die samenwerking kan ook te ver gaan. Bijvoorbeeld als bedrijven niet langer eerlijk concurreren door afspraken te maken over prijzen aan klanten of door de markt samen te verdelen.

Concurrentie in de haven

De ACM wil dat bedrijven in de haven eerlijk met elkaar concurreren. Gezonde concurrentie zorgt voor een bloeiende sector en voor innovatie. Dat geeft Nederlandse bedrijven meer concurrentiekracht. Nederlandse havens kunnen hun voorsprong op andere havens verliezen als andere havens de vracht goedkoper en innovatiever kunnen verwerken. Door eerlijk te concurreren, kunnen Nederlandse havens de concurrentie met buitenlandse havens beter aan.

ACM in de haven

Het thema Havens en Transport staat ook in 2018-2019 op de ACM Agenda. Dit is een doorlopend agendathema. Uit onderzoek van de VU  uitgevoerd in 2016 in opdracht van de ACM bleek dat bedrijven in de havensector onvoldoende op de hoogte zijn van de basisregels voor eerlijke concurrentie. Naast het opsporen van bedrijven die de regels overtreden, zet de ACM daarom in op kennisverhoging. Zo heeft de ACM een brief en flyer  verstuurd naar bedrijven in en om de havens, met uitleg over de basisregels. Ook heeft de ACM een karteltest  ontwikkeld. Met deze test kunnen havenondernemers hun risico op overtreding bepalen. In de afgelopen periode heeft de ACM diverse havenseminars bijgewoond en (mede) georganiseerd met als doel om de dialoog aan te gaan met de havensector. Daarbij kwamen kennis over en naleving van de mededingingsregels aan bod. Maar ook gerelateerde uitdagingen waarvoor de havens zich gesteld zien. Bedrijven kunnen zich melden bij de ACM voor informeel advies in geval van onduidelijkheden over de toepassing van concurrentieregels.

De komende tijd richten wij ons op:

  • voorlichting aan ondernemers over de basisregels
  • onderzoek naar overtreders van de concurrentieregels en
  • het structureel vergroten van kennis over en naleving van de mededingingsregels bij bedrijven in de haven.

Hier  vindt u meer informatie over het thema Havens en transport.

 

Stellingen

 

Er zijn momenteel geen actieve stellingen, bekijk de gesloten stellingen