Meer concurrentie leidt tot meer investeringen in de telecomsector. Dit geldt voor alle onderdelen in de waardeketen.

Deze stelling is gesloten

 

17 reacties

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Joos Francke 10:26|12 februari 2014
Contactpersoon

Graag horen we jouw visie op verhouding tussen concurrentie en investeringen:
- leidt meer concurrentie tot meer investeringen en daarmee tot betere diensten voor eindgebruikers?
- en moet concurrentie door het openen van netwerken bevorderd worden?
- of leidt dat juist tot te lage winstmarges en daarmee tot minder investeringen?

 
 
 
 
Leo Schouten 17:12|12 februari 2014

Beste Joos,
Ik kan mij prima vinden in het eerste deel van de stelling. Meer concurrentie leidt tot meer investeringen en betere diensten.
Het bewijs is op vele gebieden tastbaar geworden. Voorbeeld is dat pas na de lancering van Firefox, de marktleider (Microsoft) het idee van tabs in een browserwindow introduceerde. Op telefoniegebied zijn het de kleinere VoIP aanbieders geweest die aanvullende functies in telefonie (zoals IVR, huntgroepen etc) goedkoper en flexibeler in de markt konden zetten dan de incumbents.
De regelgeving zelf begint een limiterende factor te worden. Dit maakt het schier onmogelijk om als beginnende leverancier uit de startblokken te komen. Kijk bijvoorbeeld naar het meldpunt continuïteit; De minister moet onverwijld op de hoogte worden gesteld igv uitval. Dat betekent dat een start-up bedrijfje in ieder geval zoveel personeel moet hebben dat dit op 24x7 basis kan worden ingevuld. Het zijn in het recente verleden juist die kleine startups geweest die de telefonie-markt in beweging hebben gebracht. Door die regelgeving en benodigde kritische massa om dit in te vullen voorzie ik dat de consument minder keuze zal hebben. Alleen de grote partijen zullen dit naar voldoening in kunnen vullen. Als toetreden tot de telecommunicatie markt om die reden is voorbehouden aan grotere organisaties, zal innovatie en keuzevrijheid omgekeerd evenredig gaan afnemen. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,
Leo

 
 
 
 
Andor Kemper 16:05|14 februari 2014

Op dit moment worden, in bijvoorbeeld het 4G-netwerk, enorme investeringen gedaan door marktpartijen. Vraag is alleen of de markt, en daarmee het totale volume, groot genoeg is om deze investeringen op tijd, voordat de volgende investering is vereist, terug te kunnen verdienen. Los van praktische bezwaren is het natuurlijk van de zotte dat deze investeringen door meerdere partijen in gelijke mate gedaan moeten worden. Uiteindelijk is de afnemer hier in tariefstelling de dupe van. Overheids gereguleerde netwerken waar meerdere marktpartijen een gebruiksrecht op kunnen bemachtigen verkleint substantieel de totaal benodigde investering, laat de concurrentie daarna maar plaatsvinden in daadwerkelijke dienstverlening en het op die netwerken aanbieden van echte toegevoegde waarde! Ook mogelijke nieuwe toetreders hebben meer mogelijkheden: dit werkt pas echt concurrentie bevorderend, vernieuwend en zal partijen veel meer uitdaging geven zich te onderscheiden.

 
 
 
 
Henk Daalder W… 11:57|22 februari 2014

Juist in de telecom sector is het maar de vraag of meer concurrentie meer investeringen oplevert.
Gaat het niet vooral om waarde creatie voor gebruikers?
Waarschijnlijk is het stellen van betere regels effectiever, voor waarde creatie dan concurrentie.
Vooral in de telecom is de privacy van gebruikers een grote bron van waarde voor bedrijven.
De ACM moet er vooral voor zorgen dat de regelgeving en condities in het algemeen, zorgen voor voldoende vertrouwen bij gebruikers.
Concurrentie is dan eerder een zweep over de ruggen van gebruikers dan een blik van verstandhouding tussen gebruikers over het onderling vertrouwen.

 
 
 
 
@Henk Daalder W…
Andor Kemper 11:34|24 februari 2014

ACM moet zich juist MINDER bezighouden met regelgeving. Huidige regelgeving gaat naar mijn mening al te ver waardoor de klant uiteindelijk uit het oog verloren wordt. En is die klant niet de belangrijkste factor in het geheel? Niet alles valt te reguleren of dient gereguleerd te worden

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
@Andor Kemper
Henk Daalder W… 09:11|27 februari 2014

In de telecom zijn klanten toch alleen maar melkkoeien?
Welk telecom bedrijf heeft echt contact met zijn klanten?
Ze verzamelen alleen maar data over hun klanten.
Regelgeving hoeft bedrijven niet te hinderen waarde voor hun klanten te genereren.

Als antwoord op door Andor Kemper

 
 
 
 
@Henk Daalder W…
Michiel van Dijk 12:56|27 februari 2014
ACM directie TVP

Beste Henk, concrete klachten over telecombedrijven kan je hier indienen: http://www.consuwijzer.nl/hoe-dien-ik-een-klacht-in . Op dit platform willen we een discussie voeren over de stellingen.

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
@Michiel van Dijk
Henk Daalder W… 18:44|27 februari 2014

Beste Michiel,
Mijn bijdrage was een reactie op de stelling van Andor: "En is die klant niet de belangrijkste factor in het geheel? "
Ik vind dat telecom bedrijven zich helemaal niet klantgericht gedragen,
En dat daar best betere regels voor te bedenken zijn.
De onderliggende aanname is dat klantgerichte bedrijven succesvoller zijn, waardoor ze vanzelf meer gaan investeren.
Eigenlijk de implementatie van laat de markt zijn werk doen.
Met jullie stelling wil je bedrijven meer stress aandoen, in de hoop dat hun reactie daarop, een gewenst resultaat oplevert.
Maar welk resultaat gaat dat opleveren, meer concurrentie, dan lagere prijzen?
Of nog meer exploitatie van melkkoeien en en het valoriseren van privacy gegevens.
Als de ACM dan toch denkt aan regels of het aanpassen van condities, denk dan eerst aan de klant, de C van de ACM, toch?
........
Klagen heeft in dit neoliberale land met zijn pragmatisch flexibele wetten, geen zin. Zijn er overigens statistieken van de door consuwijzer opgeloste klachten in de telecom sector?
En is daar iets uit op te maken over geschikte aspecten om der dienstverlening te verbeteren?

Als antwoord op door Michiel van Dijk

 
 
 
 
Paul de Bijl 10:07|25 februari 2014
Radicand Economics | Lexonomics | WHU Otto Beisheim School of Management (Duitsland)

Deze stelling kan, met deze mate van algemeenheid geformuleerd, niet correct zijn. Het antwoord verschilt per onderdeel van de waardeketen, en ook per segment (vast, mobiel, retail, wholesale, geografisch). In lijn met eerste opmerking van Andor Kemper is het belangrijk om oog te hebben voor bedrijfseconomische karakteristieken per onderdeel van waardeketen en per marktsegment, omdat concurrentie soms wenselijk, en soms maatschappelijk inefficiënt is. In aanvulling hierop: de afgelopen jaren hebben laten zien dat de levensvatbaarheid van concurrentie tussen netwerken, zelfs in een dichtbevolkt land als NL, en zelfs in mobiel, minder haalbaar is dan lang gedacht werd.

 
 
 
 
Leonard Thijssen 17:27|26 februari 2014
Ministerie van Economische Zaken

Concurrentie is een essentiele prikkel voor investeringen. Bij onvoldoende stevige concurrentie is (ex-post of ex-ante) regulering nodig om tot meer concurrentie te komen. Het mededingingskader richt zich nu op economische machtsposities en kartels. Het heeft te weinig oog voor risico's voor de concurrentie in situaties waarbij er sprake is van een beperkt aantal spelers. Het ex-ante reguleringskader is gericht op economische machtsposities. In een situatie waarbij er sprake is van een beperkt aantal grote spelers is het niet goed inzetbaar. Aanpassing van dat kader is nodig zodat ook in dergelijke situaties opgetreden kan worden. Bij de toetsing van concentraties wordt al wel wat ruimer gekeken naar effecten voor de mededinging en niet meer alleen naar (het onstaan of versterken van) economische machtsposities. Daar wordt onderkend dat een economische machtspositie niet de enige graadmeter is om vast te stellen of er sprake is van voldoende concurrentie. Een dergelijke verruiming is bij ex-ante regulering ook nodig.

 
 
 
 
Feyo Sickinghe 12:39|11 maart 2014

Uiteraard leidt concurrentie tot meer investeringen. Door middel van regulering dienen toegangsdrempels in brede zin te worden weggenomen. Regulering maakt geen concurrentie, maar kan die wel breken. De basis voor duurzame marktwerking op dienstenniveau is infrastructuurconcurrentie

 
 
 
 
@Feyo Sickinghe
Paul de Bijl 18:10|13 maart 2014
Radicand Economics | Lexonomics | WHU Otto Beisheim School of Management (Duitsland)

Feyo, het ligt mogelijk genuanceerder. Vanuit een startpunt van weinig concurrentie leidt meer concurrentie in de regel tot meer innovatie en investeringen. Vanuit een startpunt waarin er al veel concurrentie is, kan meer concurrentie de basis om te investeren verzwakken (als extreem voorbeeld, om het direct duidelijk te maken: 'cut-throat competition'). Wat het startpunt is, en welke rek erin zit om richting meer innovatie en investeringen te bewegen, hangt af van markt- en bedrijfseconomische karakteristieken (bijv. kostenstructuur, mogelijkheden voor horizontale en verticale productdifferentiatie). Die zijn per deelmarkt, en per onderdeel van de waardeketen, in de regel verschillend.

Als antwoord op door Feyo Sickinghe

 
 
 
 
 
Joos Francke 12:47|11 maart 2014
Contactpersoon

Dank voor de reacties. Wat netwerkeigenaren vaak aangeven is dat toegangsregulering ertoe kan leiden dat het onaantrekkelijker wordt om te investeren in verbeteringen van hun netwerk. Hoe wegen jullie dat argument?

 
 
 
 
@Joos Francke
Andor Kemper 09:52|12 maart 2014

Toegangsregulering wordt mede toegepast middels PRIJSregulering. Wanneer tarieven gereguleerd worden wordt een concurrentiepositie aangetast en daarmee de aantrekkelijkheid om te investeren in kwaliteit. Ondernemers dienen te kunnen ondernemen!

Als antwoord op door Joos Francke

 
 
 
 
@Joos Francke
Henk Daalder W… 19:58|12 maart 2014

Joos,
Netwerk eigenaren hebben in dit land toch de plicht op tijd voor voldoende netwerkcapaciteit te zorgen?
Afgezien van het net op zee.
Kun een voorbeeld geven welke netwerk eigenaren je bedoeld en een voorbeeld van een situatie dat dit probleem speelt?

Als antwoord op door Joos Francke

 
 
 
 
@Joos Francke
Leo Schouten 01:48|14 maart 2014

Verplicht overcapaciteit in bouwen in je netwerk om gastgebruik mogelijk te maken wordt natuurlijk bestreden door netwerkeigenaren. Dat zou ik ook doen. Maar de vraag en de hele discussie over network sharing is sleets en steeds minder relevant.

Wat eerder zal gebeuren is dat diensten totaal losgetrokken gaan worden van onderliggende netwerken. Netflix en Spotify zijn voorbeelden hiervan. Vraag (kabel)netwerkeigenaren maar eens welk percentage van hun upstream verkeer wordt gegenereerd door gebruik van deze nieuwe diensten. Design afdelingen zullen toename van dit type verkeer meer relevant vinden dan door regulering opgelegde overcapaciteit.

De gunst van de kijker/luisteraar zal door de content leverancier verdiend moeten gaan worden, en niet langer gaan afhangen van de fysieke locatie waar een consument zich toevallig bevindt. De consument kan/zal kiezen uit content komende van heel de Wereld. De drager hiervoor is het Internet. Traditionele omroep protocollen en technieken gaan verdwijnen. De rol van omroepen zal vanaf nu sterk in belang gaan afnemen, en over pakweg 15 jaar terecht zijn gereduceerd tot gerommel in de marge. Om in deze nieuwe dappere wereld het hoofd boven water te kunnen houden zullen netwerkeigenaren nieuwe economische modellen moeten ontwikkelen. Een nieuwe hype ligt immers om de hoek, maar je weet nog niet welke dat is, en of die al is aangesloten op je netwerk.

Als antwoord op door Joos Francke

 
 
 
 
Bart Heinink 15:43|14 maart 2014
Tele2

Op valreep van de discussie ook nog een reactie vanuit Tele2. Concurrentie en investeringen zijn volgens ons twee begrippen die je niet los van elkaar kan zien. Zonder concurrentieprikkels hebben bedrijven geen incentive om te investeren. Wij hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en het blijkt dat een beperkt aantal partijen (bijv. twee partijen in de vaste markt) niet per definitie prikkels tot investeringen hebben.
Nederland wordt vaak gezien als het voorbeeld van het land waarin twee vaste infrastructuren met elkaar concurreren. In onze optiek is het juist de extra concurrentie van nieuwkomers op de markt die deze concurrentie aanjaagt.
Of dit voor alle onderdelen in de waardeketen geldt is moeilijk te zeggen, maar volgens ons niet per se relevant. Er zijn veel diensten die internationaal worden aangeboden door partijen als What's App, Google, maar die hebben maar die hebben nauwelijks of eigenlijk geen effect op de lokale concurrentieverhoudingen op de toegangsmarkten. Verschuivingen in verdienmodellen leidden niet tot meer concurrentie op toegang tot lokale netwerken en diensten. Hiervoor blijft gelden dat toegang tot aansluitnetwerken per definitie een schaars goed is en concurrentie nodig is om verticaal geintegreerde partijen te prikkelen. Regulering is en blijft daarvoor in onze ogen een noodzakelijk instrument.

 
 
 

U kunt niet meer reageren