Moet ACM bij het reguleren van de telecommarkt Europese aanbevelingen zoveel mogelijk volgen of uitgaan van de specifieke Nederlandse marktsituatie?

Deze stelling is gesloten

 

6 reacties

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Joos Francke 13:43|07 maart 2014
Contactpersoon

ACM analyseert de Nederlandse telecommarkten en bepaalt voor de Nederlandse markt welke regulering noodzakelijk is om de concurrentie te bevorderen. Het wettelijk kader waarbinnen ACM deze analyses uitvoert wordt in sterke en toenemende mate op Europees niveau bepaald. Dat is enerzijds een logische ontwikkeling omdat de markten in de verschillende landen tot op grote hoogte vergelijkbaar zijn en veel aanbieders in meerdere landen actief zijn. Een vergelijkbare regulering in alle Europese landen kan de investeringsbereidheid ten goede komen. Anderzijds worden investeringsbeslissingen, zoals het kopen van mobiele frequenties en de uitrol van nieuwe glasvezelnetwerken vaak per land of per regio gemaakt. Daarnaast verschilt de marktsituatie ook per land. In Nederland is er landelijk dekkend kabelnetwerk, in veel andere landen niet. De vraag is of ACM bij de invulling van regulering de Europese benadering dient te volgen of de specifieke situatie op de Nederlandse markt als uitgangspunt dient te nemen. Welke benadering draagt naar uw mening het meeste bij aan de bereidheid van bedrijven om te investeren in de Nederlandse telecom- en internetsector?

 
 
 
 
Feyo Sickinghe 12:34|11 maart 2014

De Nederlandse markt kent twee landelijk dekkende en concurrerende netwerken. Dat is een unieke situatie in Europa. Het roept vragen op die alleen vanuit nationaal perspectief kunnen worden beantwoord.

 
 
 
 
Jos Huigen 18:59|12 maart 2014
KPN

Ik weet niet of Feyo zijn reactie een antwoord geeft op de stelling. Mijn antwoord is volop ja. Immers: concurrentie tussen KPN en TMobile, Vodafone, Liberty, Tele2 is concurrentie op een Nederlandse markt, maar met bedrijven die internationaal in vele markten opereren. Zij zouden kunnen profiteren van mildere regulering in andere markten. Wanneer zij het KPN moeilijk kunnen maken juist doordat zij hierdoor meer armslag zouden hebben, is dat ongewenst.

 
 
 
 
Michiel van Dijk 10:58|13 maart 2014
ACM directie TVP

Dat zijn duidelijke posities. Ik heb nog een vraag over investeringen, die ook in dit kader relevant is: in hoeverre zijn connectiviteit (toegang/access - eerder nationaal) en de diensten die er overheen draaien juist verweven (eerder internationaal), of zie je dat er een nationale accessmarkt ontstaat met weinig concurrentie en een internationale dienstenmarkt met veel concurrentie?

 
 
 
 
Feyo Sickinghe 18:10|13 maart 2014

Mijn beantwoording had ten doel aan te geven dat bij regulering dient te worden uit te gaan van de Nederlandse marktsituatie aangezien die in Europa uniek. Er is geen 'one size fits all'. De dienstenmarkt in het business segment zou zich kunnen ontwikkelen tot een transnationale markt, maar toegangskwesties zullen een nationale aangelegenheid blijven. De discussie zal gaan over subnationale markten. Een transnationale 'mass market' is nog ver weg.

 
 
 
 
Bart Heinink 16:15|14 maart 2014
Tele2

Consistentie in verplichtingen is voor een heleboel zaken zeer belangrijk, ook voor bedrijf als Tele2. Bij de implementatie van bijvoorbeeld net neutraliteit, nummers, privacy is het zeer belangrijk dat vergelijkbare of gelijke regels gelden. Diensten worden vaak op basis van internationale platforms aangeboden en mobiele diensten worden vaak in verschillende tegelijk aangeboden.
Echter, markten kennen ook hun eigen dynamiek. Marktstructuren zijn anders in verschillende landen en een klant in Nederland profiteert niet van concurrentie in andere landen. Gezien die dynamiek en het feit dat Nederland verschilt van andere Europese landen moet Nederland er voor zorg voor dragen dat we niet alleen kijken naar Europese aanbevelingen maar zeker ook uitgaan van de Nederlandse marktrealiteit.

 
 
 

U kunt niet meer reageren