10 reacties

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Marga Buys 12:55|18 februari 2014
Contactpersoon

In Nederland hebben we een zeer betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. Gemiddeld zat een afnemer in 2012 slechts 26 minuten zonder stroom. Aan de andere kant rekenen we ook op deze hoge betrouwbaarheid en is het erg vervelend (en schadelijk voor de economie) als een stroomonderbreking lang duurt. Netbeheerders streven er over het algemeen naar om de kwaliteit minstens op hetzelfde niveau te houden en maken kosten (investeringen en onderhoud) om dat te realiseren. Wat vindt u? Moet de kwaliteit omhoog of kan het wat minder? Mogen er regionale verschillen zijn in de betrouwbaarheid van het netwerk? En wat is de rol van de toezichthouder als het gaat om de kwaliteit van het net? In de jaarlijkse Factsheets Kwaliteit die ACM publiceert is meer informatie te vinden over diverse kwaliteitsaspecten: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11657/Factsheet-Kwaliteit-2012-van-alle-regionale-netbeheerders/.

 
 
 
 
Henk Daalder W… 18:17|21 februari 2014

Als de moderator vindt dat de kwaliteit van het net goed is, welk nut heeft een discussie dan nog?
Kwaliteit van het net is veel meer dan de betrouwbaarheid van de beschikbaarheid van stroom.
Als samenleving betalen we het net samen. Eigenlijk net als de openbare weg.\
Toch is het net niet publiek toegankelijk voor de stroom die mensen elders opwekken. Dat is een slechte eigenschap van de dienst "Net"
Mensen en MKB bedrijven die elders op het net hun eigen stroom opwekken, moeten dat voor dezelfde kosten als nu, gewoon thuis kunnen verbruiken.
Voor de openbare weg is er ook geen EZ of VNO-NCW politie die mensen verplicht in hun eentje in een lege auto te rijden, om de taxi bedrijven aan onnodige omzet te helpen.
Toch maakt de ACM geen enkel bezwaar dat EZ gewone gebruikers huisarrest oplegt voor hun eigen stroom.
Hoe zit het met vrij verkeer van goederen op het publieke net?
De staat misbruikt het net om burgers extra te belasten en bedrijven ca 10 miljard per jaar onnodige subsidie te geven.
Aan aluminium bedrijf Aldel kun je zien tot welke verspillende en op subsidie parasiterende bedrijfsvoering dat leidt.

Kom eens voor burgers op, ACM.
Praten is een begin, maar niet genoeg om de neoliberale dictatuur van EZ te corrigeren.
Als jullie Volksvertegenwoordigers op een indringende manier van de misstanden op de hoogte brengen, kunnen ze minder gemakkelijk wegkijken.

 
 
 
 
 
@Henk Daalder W…
Marga Buys 16:50|24 februari 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie. Ik heb niet bedoeld om te zeggen dat de kwaliteit niet hoger kan, maar dat we in Nederland (zeker vergeleken met andere landen in Europa) al een erg hoge kwaliteit hebben. Maar het zou best kunnen dat men vindt dat het nog beter moet. Of dat het best per regio mag verschillen. Mag de kwaliteit bijvoorbeeld hoger zijn bij een industrieterrein als men daar dan ook meer voor betaalt?

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
@Marga Buys
Henk Daalder W… 23:04|24 februari 2014

Zoals ik al in mijn eerdere bijdrage heb beschreven, helaas onoverzichtelijk, om dat jullie website wit regels verwijdert, is de kwaliteit van het netwerk veel meer dan onderbrekingen en de tijd er van......
Waarom gaat de ACM niet proactief andere netwerk eigenschappen beoordelen?
Op tijd aansluiten van windparken, en de kosten die daarvoor in rekening gebracht worden. Daar zijn al vele rechtszaken over gevoerd, hoog tijd dat de ACM dat gaat beoordelen, om de rechts ongelijkheid die de verschillende aanbieders veroorzaken te monitoren.
....
Dan de robuustheid van het net voor de opkomst van zonnestroom inverters.
Nerderlandse netwerk bedrijven lopen hier sterk achter bij Duitsland. Ze kunnenhet ook innovatief aanpakken, door slimme en tegelijk betaalbare normen te stellen, voor het extern aansturen van inverters of het slim volgen van de beschikbare ruimte op het lokale net.
... Doordat onze netwerk bedrijven een decennium achterlopen, worden er in dit land zonnestroom inverters voor ontwikkelingslanden toegepast.

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
Daniel Duisenberg 12:51|05 maart 2014
Stedin Netbeheer BV

Ik ben het met Henk eens dat de kwaliteit van het net breder is dan onderbrekingen alleen. Mogelijk hebben verschillende afnemers zelfs verschillende definities van kwaliteit. Voor veel industrie is juist spanningskwaliteit van belang, terwijl andere afnemers misschien kwaliteit meer ervaren als een goede dienstverlening. Ik zou het toejuichen als een bredere definitie van kwaliteit wordt geintroduceerd, die mogelijk per afnemersgroep of locatie kan veschillen.

 
 
 
 
 
@Daniel Duisenberg
Marga Buys 16:26|05 maart 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie! Hoe zien anderen dit?

Als antwoord op door Daniel Duisenberg

 
 
 
 
Jan-Paul Dijckmans 16:02|07 maart 2014
TenneT TSO B.V.

Het kwaliteitsniveau en daarmee de betrouwbaarheid van het Nederlandse hoogspanningsnet is één van de allerhoogste ter wereld. Dit hoge kwaliteitsniveau wordt onder andere geborgd door de wettelijke ontwerp- en bedrijfsvoeringcriteria, het gedegen kwaliteitsbeheersingssysteem van TenneT en het toezicht van ACM op naleving van de MR Kwaliteit en de Technische Codes. Vanwege deze hoge kwaliteitsstandaard zou men verwachten dat ook TenneT middels haar inkomsten beloond of geprikkeld wordt voor het hoge kwaliteitsniveau van het landelijk hoogspanningsnet. Bij de vaststelling van de omzet van TenneT wordt echter geen waarde toegekend aan de hoge kwaliteit. De regulering van TenneT voorziet alleen in een malus, in de zin van compensatievergoedingen, indien er onderbrekingen in het hoogspanningsnet hebben plaatsgevonden en niet binnen de wettelijke hersteltijd zijn opgelost, maar niet in een bonus indien er geen onderbrekingen hebben plaatsgevonden. Het toekennen van een bonus zou leiden tot een symmetrische prikkel.

 
 
 
 
@Jan-Paul Dijckmans
Henk Daalder W… 21:07|07 maart 2014

Jean Paul
Tennet TSO kan toch ook zelf een voorstel doen voor een waarderings toets?
Verder moeten we oppassen Tennet niet te zien als een markt partij, dat zijn ze niet, zeker niet in Nederland.
Ik denk dat Tennet TSO ook steving te critiseren is, o.a. voor:
De exrtreem dure offerte voor het Nederlandsew Net op zee, een paar jaar geleden. Toen bleek dat Tennet TSO echt ontspoord was, wegens gebrek aan markt werking. Een paar jaar later, werd Tennet als ex EON actief voor Duitse offshore kabels, en waren de prijzen wel reeel.
Tennet heeft daar van geleerd, maar toch reputatie schade opgelopen.
Een van de redenen dat er nog steeds geen Nederlands Net op Zee is.

Een ander punt van kritiek is de grote roof van staats eigendom waar Tennet aan werkt. De netten zijn staats eigendom, vooral betaalt door consumenten. Maar nu moeten ze geprivatiseerd worden. Daarmee geven we als Nederlandse samenleving ons eigendom zomaar voor een te lage prijs weg.
We zijn als land beter af, als we Tennet streng blijven controleren en zorgen dat ze prijsbewust worden, in dienst van de samenleving, ipv om aan ons te verdienen.
Het soort netten die Tennet beheert, is niet te tot een markt te maken, omdat het een gemeenschappelijke infrastructuur is. we hebben geen keus. Dus niet privatiseren, of lobbyen dat dat zou moeten.
Dat soor geluiden zijn heel kwalijk en een groot punt van kritiek op Tennet.

Als antwoord op door Jan-Paul Dijckmans

 
 
 
 
 
@Jan-Paul Dijckmans
Marga Buys 09:34|11 maart 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie! Hoe zouden jullie de bonus voor kwaliteit willen vormgeven? Zoals de q-factor bij de regionale netbeheerders? Is het wat jullie betreft wenselijk dat de kwaliteit in de toekomst op dit peil blijft? Hoe zou de optimale prijs/kwaliteit van het netwerk bepaald moeten worden (en door wie)?

Als antwoord op door Jan-Paul Dijckmans

 
 
 
 
HTS powercables 14:17|10 maart 2014
HTS-powercables.nl

Beste Marga,
Alhoewel het transmissieverlies in Nederland relatief laag is, vind ik dat we alles op alles moeten zetten om het transmissieverlies verder te verlagen. Het is bekend dat HTS-powercables het huidige transmissieverlies zullen halveren. Ik vind het onverantwoord dat TenneT jaarlijks hoge bedragen wil uitgeven aan de renovatie/vervanging van hoogspanningslijnen (van koper).
M.i. moet de ACM zo spoedig mogelijk een objectieve reportage eisen over de effectiviteit van verschillende technologieen waaronder supergeleidende kabels. TU Delft heeft die reportage trouwens al gemaakt- in samenwerking met innovatie-adviseurs/technische specialisten van TenneT. Helaas legt de directie van TenneT de inhoud of cconclusie naast zich neer.
Persoonlijk vind ik dit een zeer vreemde gang van zaken.
Graag verneem ik van de ACM wat zij in het werk stelt om het transmissieverlies te verlagen.
Hartelijke groet,
R. Bakker
directeur
HTS-powercables.nl bv
Apeldoorn

 
 
 

U kunt niet meer reageren