32 reacties

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Marga Buys 10:23|04 februari 2014
Contactpersoon

Dit is stap 1 van de consultatie: welke problemen ervaren jullie om optimaal te investeren? Of zijn er geen belemmeringen en wordt er juist teveel (of ongericht) geïnvesteerd? Ik ben benieuwd naar de toelichting bij jullie keuze!

 
 
 
 
@Marga Buys
Henk Daalder W… 11:43|05 februari 2014

Zou dat slechte investeren ook niet komen doordat burgers al "alles" betalen?
Dus bedrijven zijn veel te veel verwend, zeker de energie intensieve, zoals Tata steel en Aldel, die hier vooral komen parasiteren op de subsidie.
Burgers betalen 60% van het net, en benutten maar 25%, dat moet eerlijker
Bedrijven moeten meer aan de netkosten bijdragen. Vooral de energieintensieve.
Dat kan heel simpel door de energiebelasting voor grootverbruikers geleidelijk, en structureel te vehogen

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
 
@Henk Daalder W…
Marga Buys 11:50|05 februari 2014
Contactpersoon

Henk, bedankt voor je actieve bijdrage! Wij focussen in deze consultatie met name op investeringen door de gereguleerde netbeheerders. Vooral om de discussie niet al te breed te maken, want er speelt momenteel natuurlijk heel veel op het gebied van energie!

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
Hans-Peter Oskam 10:42|05 februari 2014

Optimale investeringen komen nu niet van de grond vanwege het ontbreken van kwalitatief hoogstaande projecten die voldoende bankable zijn.

Er is meer dan genoeg kapitaal beschikbaar op dit moment om te investeren in (duurzame) en regionale energieprojecten. Het ontbreekt echt aan voldoende professionaliteit van de projectplannen.

Ook de overheidsregeling die er zijn zijn te kort van duur een lopen niet parallel aan de looptijd van de meeste investeringen.

 
 
 
 
 
@Hans-Peter Oskam
Marga Buys 11:09|05 februari 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie Hans-Peter! Kan je aangeven wat voor soort projecten je bedoelt? Projecten van netbeheerders in het netwerk, of ander soort projecten?

Als antwoord op door Hans-Peter Oskam

 
 
 
 
@Hans-Peter Oskam
Henk Daalder W… 11:39|05 februari 2014

Het Duitse net is stabieler dan het Nederlandse, toch betalen wij veel meer. Dus we mogen best kritisch kijken of en waar er in het net geinveste4erd moet worden.
Het stopcontact op zee, is een voorbeeld waar wel in geinvesteerd moet worden.
Nu doen de windpark bouwers dat, maar zij schrijven dat in 15 jaar af, terwijl het net minstens 40 jaar mee gaat. Hier zorgt domme politiek voor het verspillen van veel maatschappelijke waarde.

Als antwoord op door Hans-Peter Oskam

 
 
 
 
@Henk Daalder W…
jan bozelie 00:24|23 februari 2014
----

@henk daalder
kun je aangeven waarop je dat baseert dat het nl net instabiler is dan het duitse, dat geloof ik namelijk niet zomaar, op welk netreken rapoort baseer je dat ?

Eens ben ik met de stalling van het stopcontact op zee dat kan door tennet in 40 jaar worden afgeschreven net als de fundatie palen , en het trafo station
Nog belangrijker is dat het een belangrijk investerings risico verlaagd , zie het rapport van connect 6000 van tennet

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
@jan bozelie
Henk Daalder W… 21:33|24 februari 2014

Jan
Ik zag ergens een grafiek van net betrouwbaarheid in verschillende EU landen
Nl en Duitsland waren, zijn het betrouwbaarst
Maar Duitsland was net even beter, in score
En omdat ze daar 4 keer meer variabel duurzaam opwekvermogen hebben dan in nl, doen ze het beter dan wij
Zeker als we het leugenachtige gebral van de voorzitter van energie Nederland daarin betrekken die roept dat het licht hier uit gaat als er meer windmolens op het net komen.
Kijk dan even over de grens, daar bewijzen ze dagelijks welke onzin energie Nederland uit kraamt

Als antwoord op door jan bozelie

 
 
 
 
Henk Daalder W… 11:22|05 februari 2014

Huishoudenns en bedrijven investeren niet in decentrale opwek, omdat de overheid de investerings condities onzeker houdt en maakt.
En duur.
Zo kost een iets zwaardere kleinverbruikers aansluiting heel veel extra, terwijl warmte pompen en het slim laden van elektrische auto's zowel miljoenen kleinverbruikers als bouwers, en leveranciers veel kunnen opleveren.
Dus kleinverbruikers aansluitingen moeten goedkoper, en de energiebelasting duurzaam omlaag. En dat moet zo blijven voor bestaande installaties.

 
 
 
 
Henk Daalder W… 11:27|05 februari 2014

De netwerkbedrijven moeten transparant gaan publiceren welke ruimte er nog is op het lokale net.
Nu is dat onbekend, maar het lokale net is een gemeenschappelijke infrastructuur.
Slimme netten bestaan niet, en gaan ook niet komen, gezioen de 50 jarige innovatie cyclus van netwerk bedrijven.
Maar apparaten innoveren sneller, zo zullen zonnestroom inverter en de laders van elektrische auto's wel snel slimmer worden.
Daarom moeten netwerk bedrijven gaan publiceren hoeveel ruimte er nog is op het lokale net. De slimme apparatuur leest dat, en gaat er dan rekening mee houden.
Warmte pompen en EV laders zijn goed te sturen, en kunnen bij capaciteitsproblemen het lokale net stabiliseren. Het is aan de netwerrk beheerder te zorgen dat dat ook kan.
Meten is weten, dus publiceer die kennis, zodat slimme apparatuur dat kan benutten.
Dit moet een wettelijk taak worden, en staat nog niet in de concepten voor de nieuwe wet STROOM.

 
 
 
 
Henk Daalder W… 05:39|08 februari 2014

Was het nu de bedoeling de gereguleerde netbeheerders met de ACM in discussie gingen op deze publieke plek?
Mijn indruk is dat de netbeheerders meer dan genoeg investeren, gezien projecten als de zinloze en peperdure, veel te domme "slimme" meter. Die kost ons 1000 EUR per stuk.

Een ernstig gebrek bij investeringen is dat het maatschappelijk nut onzichtbaar is. Dat komt enerzijds door de onzchtbaarheid van het net zelf.
Maar ook omdat het nu al heel goed is, en toekomstige behoefte nu nog onzichtbaar is.
Daarnaast is het verkeerd dat investeringen in het net, op grote afstand van burgers staan.
Bijvoorbeeld de grote zeekabels van de laatste jaren, die worden gebruikt door anonieme handelaren om er geld mee te verdienen.
Zelfs het stopcontact op zee is onzichtbaar, omdat de stroom van offshore windparken anoniem tussen de vuile stroom verkocht wordt.
Als we windparken in stukjes aan burgers en MKB bedrijven verkopen, incl een stukje aandeel in dat stopcontact op zee, kan het wel goed zichtbaar gemaakt worden. Omdat de burger en het MKB bedrijf meteen snapt waarom dat stopcontact op zee nodig is, om zijn stroom van zijn stukje windpark, thuis te kunnen verbruiken.
Vergelijk dit met de aanleg van een nieuwe rondweg om een dorp of stad. Dat doet pijn, maar iedereen snapt het nut, minder verkeersoverlast in de bebouwde kom, en je bent sneller ergens, door die rondweg. Het nut van zo'n rondweg is veel duidelijker, dat zou bij investeringen in het net ook zo duidelijk moeten zijn.
Als dat niet kan, dan is het nut er waarschijnlijk ook niet...
Laat dat een stimulans zijn om het nut van de aanleiding van de invesgtering, oom bij burgers en MKB bedrijven te laten landen.
Maak burgers eigenaar van windparken.
Ik hoorde dat Tennet in Duitsland omwonenden van een nieuwe hoogspanningslijn, aandeelhouder maakt. Ook dat is een manier om het maatschappelijk nut duidelijk te maken, en de investering te motiveren

Wellicht is de kern van het probleem, dat functionele organisaties als netwerkbedrijven, het moeilijk hebben om effectief te communiceren wat ze doen. de doelgroep mede eigenaar maken, is een heel effectieve en duurzame vorm van communicatie.

 
 
 
 
jan bozelie 22:21|08 februari 2014
----

voor een groot aantal punten kan ik het wel eens zijn met Henk
Ik denk dat de netbeheerders ( ik mag als medewerker in de keuken kijken), al heel voorzichtig en behouden investeren in het net van de toekomst, heel bewust dat we dit doen van geld van anderen. Ik merk echter ook dat er nog veel onzekerheden zijn. Maar geen paniek we hebben in Nederland een goed Net met een van de hoogste betrouwbaarheid ter wereld. Tuurlijk zijn er uitzonderingen ( incidenten) , de klant kan soms veel sneller investeren in een zonnepark dan wij met vergunningen het net uit kunnen breiden.
Voor mij is het dat, het elektriciteitsnet uitbreiding alleen, te kort gedacht is, we moeten naar het hele energie systeem kijken, niet alleen elektrisch.
Power to Gas is voor mij bv het enige dat voldoet aan het spieker principe, opslaan van energie voor de barre dagen, en de juiste combinatie van E / G /W kan veel investeringen voorkomen ( ik zelf gebruik 10* meer kwh aan gas dan aan elektriciteit) als men de moeite neemt de warmte behoefte onder het zogenoemde elektriciteitsoverschot te zetten van de wind turbines. dan zie je dat we niet een energie probleem hebben maar een energie-belastings€-probleem , ik betaal voor beide primaire energie vormen bijna even veel maar door de energie belasting is verwarmen met elektriciteit zelfs met warmtepompen voor de kleinverbruiker onhaalbaar.
Technisch zijn we al lang in staat om meer als 50% primaire energie te besparen bij de huishoudens, de investering is hierbij echter vaak de bottelnek. Je weet niet wat er morgen weer bedacht wordt.
Voor mij zelf, is energie besparen en efficiënter met de energie omgaan het nieuwe pension sparen.
En mogelijk duurt het niet lang meer voor dat de kleinverbruikers / woningen het net helemaal niet meer nodig hebben. Eruit gedreven uit noodzaak door de energiebelasting. Technisch kan het al.
Tot slot misschien vergeet iedereen , in de formule het bruto nationale product te betrekken. wat het land niet uitgaat is pure winst.

 
 
 
 
 
@jan bozelie
Marga Buys 12:17|20 februari 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie! Je geeft aan dat je eigenlijk veel breder moet kijken dan alleen naar uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Welke bijdrage kan een netbeheerder leveren aan zo'n bredere blik op het energiesysteem? En welke rol zie je voor andere partijen, zoals ACM en EZ?

Als antwoord op door jan bozelie

 
 
 
 
@Marga Buys
jan bozelie 01:59|23 februari 2014
----

Ik wou dat ik dat in een paar zinnen kon samenvatten,ik ben helaas een technicus in hart en nieren. En kan de complexiteit die ik overzie niet in een paar mooie volzinnen gieten. , ik probeer het toch-->
De netbeheerder toestaan, voor de holistische energie oplossing optimaal te mixen tussen E+W+G netten die hij beheert en conversies daartussen. .
ACM moet er op toezien dat de structurele uitrol een win-win situatie oplevert voor klant, netbeheerder en maatschappij.

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
@Marga Buys
jan bozelie 02:16|23 februari 2014
----

ik vergeet een belangrijk ding -->
praat met de netbeheerders , en de medeweerkers , kies gezamelijk een route in stappen die door iedereen gedragen wordt
een uitspraak geloof ik van loesje : --> waarom moeilijk doen als het samen kan !!
We hebben voor ons mooie land toch uiteindelijk dezelfde doelstelling

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
@Marga Buys
Henk Daalder W… 11:18|23 februari 2014

Netbeheerders en netwerk bedrijven, en de ACM, moeten training krijgen in open innovation. Daarmee kijk je op een goede manier breder. Nodig bijv een keer iemand van Philips uit om hierover te vertellen. ...
Investeringen bij anderen dan netwerkbedrijven zijn belangrijker dan bij de netten.
Stop bijvoorbeeld met die veel te domme "slimme" meter. daar wordt 10 miljard belastinggeld verspild aan achterhaalde techniek......
Een voorbeeld zijn zonnestroom inverters, als daarvan te veel in een wijk komen, moeten ze een beetje dimmen tijdens pieken (als er echt te veel van komen, in verhouding met de sterkte van het lokale net)
Daarvoor moeten ze op afstand, of uit eigen slimheid, wat dimmen. Als het lokale net te vol raakt met zonnestroom....
Netbeheerders denken dat zij dan een knop moeten hebben, of erger ze gaan het net 3 keer sterker maken (doen ze nu al)
Wat ze zouden moeten doen is transparant publiceren welke ruimte er nog over is op het net, digitaal in real time, bedoeld voor mensen en slimme apparaten.
Daarnaast normen stellen voor slimme apparaten die gebruik maken van die real time informatie over hoe vol het net is.
Zonnestroom inverters zijn een simpel voorbeeld, straks krijgen we slimme laders van elektrischer auto's, die zijn ook voorspelbaar, maar iets minder, en vooral, beter bestuurbaar.
Daarom moeten netbeheerders investeren in dit soort besturingsconcepten en ssmenwerkings verbanden en deze rol voor netbeheerders in de samenleving.

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
@Marga Buys
Henk Daalder W… 11:32|23 februari 2014

Een ander punt is de kolen corruptie van EZ
Waarom mogen buitenlandse fossiele energiebedrijven, als RWE, EON, Vattenfal en Elektrabel hun centrales voor hun thuismarkt in Nederland bouwen, en wordt die stroom op kosten van de Nederlandse consument naar hun thuismarkt vervoert?
Waarschijnlijk mag de ACM formeel geen commentaar geven op staats corruptie, maar dit is wel een voorbeeld.
Ander voorbeeld zijn de internationale hoogspannings lijnen. Ze zijn nodig, maar waarom mogen de exploitanten er geld mee verdienen als ze met staatsgeld zijn aangelegd. Zorg dan dat die inkomsten weer terug vloeien naar de staat.
Waarom mag Tennet met ons nationale net als onderpand, ondernemer spelen in Duitsland?
Waarom zijn de investerings condities in Duitse offshore windpark kabels kennelijk zo slecht dat Nederlandse en Duitse investeerders er geen geld voor over hebben, maar japanse investeerders wel.
Het lijkt wel alsof EZ vooral geldstromen uit onze samenleving organiseert, ipv dat ze de Nederlandse samenleving vooruit helpt. Dat soort corruptie van EZ ambtenaren moet stoppen.

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
reinder groote 12:23|10 februari 2014

Op dit moment staan twee grote gascentrales stil omdat kolen zo goedkoop zijn, bovendien krijgen we nu al gratis stroom uit Duitsland. Vanaf 2016 kan Duitsland de hoeveelheid van 4 grote centrales leveren. De energieprijs staat onder druk en zal waarschijnlijk gigantisch dalen. Dus waarom dan investeren? Zelfs particulieren zullen geen zonnepanelen kopen als de prijs per kWh erg laag is en de vaste kosten erg hoog. Nee, investeren kun je beter in iets anders. Kolen duurder maken door emissies zou een oplossing kunnen zijn.

 
 
 
 
reinder groote 14:06|21 februari 2014

In Nederland is zoals gezegd nu al een overcapaciteit aan energie, gascentrales staan stil. Daarbovenop de windmolens die gepland zijn. Je bent gek als je nog gaat investeren in energienetwerken. De EU gaat over open grenzen, maar we kijken nog niet eens naar de capaciteit in Duitsland, voordat we beslissen om windmolens te bouwen. Vanaf 2016 gaat de grens open voor energie uit Duitsland, ze kunnen dan voor vier centrales leveren. Nu al krijgen we veel stroom gratis uit Duitsland. Zolang zonnepanelen zo rendabel blijven, komt er steeds minder vraag naar stroom. Het plan om BTW te gaan heffen op stroom die je zelf opwekt en zelf gebruikt zal de aanschaf van zonnepanelen temperen en misschien worden energienetwerken iets rendabeler dan nu.

 
 
 
 
@reinder groote
Henk Daalder W… 20:04|21 februari 2014

Reindert
Het lijkt of je netwerk capaciteit en opwek capaciteit door elkaar haalt

We moeten allereerst genoeg stroom opwekken of inkopen, voor alles wat we gebruiken.
Daarna blijkt of het net in staat is om die stroom van bron naar verbruiker te krijgen.
Al in2008 is een promovendus afgestudeerd op een simulatie studie waaruit bleek dat ons hoogspanningsnet toen al geschikt was voor de 12000 MW aan windmolens die er pas in 2025 zal staan.
Echter, windpark exploitanten op de Noordzee moeten hun kabel op zee zelf betalen, omdat EZ duurzaam graag afremt
Dat leidt er echter toe dat die offshore kabels in 15 jaar worden afgeschreven, terwijl ze zeker 30 tot 50 jaar meegaan.
Daarom zou het nuttig zijn als we als samenleving investeren in een goed net op zee, zonder meteen de foute keuzes van TENNET te betalen.
TENNET schatte een paar jaar gelden dateenNederlads net op zee 5 tot 11 miljard zou moeten kosten.
Nu bouwen ze in Duitsland vergelijkbare netten voor 3 miljard
Dus moeten we opletten dat dergelijke investeringen niet te vroeg gedaan worden, vooral omdat het hier een techniek in ontwikkeling is.

Dus zelf investeren in een net op zee, met het oog op de toekomst van de komende 50 jaar.

Overigens is er wel werk voor de acm aan de prijsvorming van de stroom tijdens pieken van wind en zon.
Officieel moeten fossiele centrales duurzame stroom voorrang verlenen.
Dat links ze ook te doen, maar.. Ze regelen tijdens die piek periodes hun fossiele centrales net niet genoeg terug. Zo zorgen centrales voor een klein , kunstmatig overschot op tijden dat duurzame op wekkers net veel omzet hadden kunnen hebben
Door die kunstmatige fossiele over productie, dalen de prijzen op de markt.
Ikvinddat een vorm van fossiele manipulatie op de Nederlandse markt,waar deacm wat aan moet doen

Als antwoord op door reinder groote

 
 
 
 
Henk Daalder W… 11:50|23 februari 2014

Op de offshore wind conferentie Windkracht2014, werd natuurlijk ook gesproken over de onwil van EZ en Financien om te investeren in het stopcontact op zee, of net op zee.
Kabels naar offshore windparken gaan meer dan 30 jaar mee, terwijl de huidige windmolens maar 20 jaar mee gaan. Daar worden ze op ontworpen.
Omdat de overheid weigert mee te denken, zijn de windpark bouwers gedwongen hun eigen kabels te betalen en in 20 jaar af te schrijven. Dat is een miljarden kapitaal vernietiging, die EZ ambtenaren bewust plegen.
Tennet wil deze kabels graag leggen en exploiteren, maar is niet meer helemaal te vertrouwen, gezien hun veel te hoge schatting van een Nederlands Net op Zee.
Maar dat is geen reden om een club als Tennet die kabels niet te gunnen, want EZ ambtenaren zijn slim genoeg om de juiste duimschroeven te bedenken. Dat tonen ze al aan met de SDE subsidie, die Nederland op grote achterstand heeft gezet en houdt.
EZ en Financieen gedragen zich veel te veel als belangenbehartiger van de buitenlandse fossiele belangen, ipv de Nederlandse burgers en MKB bedrijven.
Hun gedrag en stellingname tijdens de onderhandelingen voor het energieakkoord bewijzen dat, en de inhoud van dat akkoord ook.
.......
Dat de ACM de sluiting van de kolencentrales verbiedt, is ook niet handig van de ACM, geef dan een bredere reflectie op het energieakkoord.
Vooral burgers zijn daar buitengesloten, en vooral VNO-NCW bedrijven krijgen er voordeel van. De ACM heeft niet voor niets een C in de naam. Maar over het buitensluiten en benadelen van consumenten via het energieakkoord geen woord.

 
 
 
 
 
@Henk Daalder W…
Marga Buys 16:52|24 februari 2014
Contactpersoon

Henk, wat betreft je opmerking over de kolencentrales: ACM heeft in het Energieakkoord bij de voorgenomen sluiting van de kolencentrales nauwkeurig gekeken of de kostenstijging voor de consumenten wel opweegt tegen de milieuvoordelen. Zo is bekeken hoeveel minder CO2, NOx, SOx en fijnstof er in de lucht komt als de centrales worden gesloten. ACM oordeelt dat het milieuvoordeel te gering is om de stijging van de kosten voor consumenten te kunnen rechtvaardigen. https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12032/Afspraak-sluiting-kolencentrales-is-nadelig-voor-consument. Vandaar dat de verschillende partijen nu opnieuw aan tafel zitten om te kijken wat er moet gebeuren. Het Energieakkoord is daarnaast bekeken door het Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben er ook een rapport over gepubliceerd. Zie http://www.pbl.nl/publicaties/het-energieakkoord-wat-gaat-het-betekenen

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
@Marga Buys
Henk Daalder W… 22:50|24 februari 2014

Beste Marga,
Ken je de inhoud van de notitie waar je naar verwijst?
Hij grenst aan corruptie. De ACM concludeert dat het sluiten van ca 2 GW aan kolencentrales een prijsverhoging zou kunnen veroorzaken van 0,00006 cent
Helaas was de ACM niet zo moedig de fouten marge hiervan te vermelden
Ook was ze niet zo moedig, de prijseffecten van de ook in het energieakkoord afgesproken 12 GW windpark vermogen, te vermelden.
En helemaal was de ACM niet zo moedig het hele energieakkoord door te spitten op de 50 andere prijs manipulaties, die daar voor burgers, en zonder hun instemming, zijn afgesproken.
Het energieakkoord bevat op vele punten verboden prijs afspraken.
Waar was de ACM toen werd afgesproken dat burgers op die gigantische manier werden benadeeld?
De ACM had moeten eisen dat burgers altijd de kans krijgen om een stukje windpark te kopen, omdat ze dan zelf voordeel hebben van een windpark
Ook al mag de ACM niets zegen over staats corruptie, het energieakkoord was in principe een akkoord zonder de staat, dus wel degelijk het domein van de ACM.
Pure corruptie, onder de ogen van de ACM.
Dit moest ik even kwijt. Meer op mijn blog.

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
@Henk Daalder W…
Henk Daalder W… 22:51|24 februari 2014

Bovendien wacht ik nog steeds op een reactie van de ACM op dit bezwaar.

Als antwoord op door Henk Daalder W…

 
 
 
 
Daniel Duisenberg 14:44|05 maart 2014
Stedin Netbeheer BV

Dat hangt er vanaf wat voor investeringen je bedoelt: er is geen belemmering voor investeringen door netbeheerders om bestaande netten te onderhouden of uit te breiden, dit komt door de werking van de reguleringsmethode die "efficiente" investeringen vergoedt. Wanneer het gaat over investeringen in innovatie of vooruitlopen op mogelijke ontwikkelingen geldt een heel ander beeld. In deze gevallen is vooraf niet duidelijk of de investeringen kunnen worden terugverdiend. Netbeheerders zijn daarom terughoudender met dit soort investeringen, hetgeen in het licht van de energietransitie mogelijk ongewenst is.

 
 
 
 
 
@Daniel Duisenberg
Marga Buys 16:23|05 maart 2014
Contactpersoon

Bedankt Daniël! Kan je een voorbeeld geven van een investering die Stedin bijvoorbeeld niet zou uitvoeren omdat het onduidelijk is of de investering kan worden terugverdiend?

Als antwoord op door Daniel Duisenberg

 
 
 
 
Jan-Paul Dijckmans 17:13|07 maart 2014
TenneT TSO B.V.

TenneT investeert indien dat nodig is. In het tweejaarlijkse KCD worden knelpunten geanalyseerd en worden investeringsprojecten gedefinieerd om de knelpunten op te lossen. Leidend daarbij zijn de ontwikkelingen in de transportbehoefte die met een redelijke mate van zekerheid worden voorzien door TenneT (na consultatie met marktpartijen). TenneT ervaart daarbij de beperking dat de toezichthouder anticiperende investeringen zou kunnen afkeuren. Anticiperende investeringen kunnen voor de maatschappij juist optimaal zijn zodat tijdig transportcapaciteit is gebouwd om (duurzame) productiecapaciteit te faciliteren. Onzekerheid over het vergoed krijgen van anticiperende investeringen vormt een belemmering voor dergelijke investeringen.

Andere punten zijn de onzekerheid omtrent het rendement, waarop TenneT bij de stelling over de reguleringszekerheid is ingegaan, de reguleringssystematiek die niet specifiek rekening houdt met de financierbaarheid van investeringen en dat er voorafgaand aan een investering onvoldoende houvast is hoe een investering op doelmatigheid wordt beoordeeld (sterker nog, deze beoordeling kan gedurende de levensloop voortdurend, namelijk tijdens elke nieuwe reguleringsperiode, wijzigen).

 
 
 
 
 
@Jan-Paul Dijckmans
Marga Buys 15:08|10 maart 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie! Hoe denken anderen over het stimuleren van anticiperende investeringen? Waar ligt het optimum tussen anticiperen en het voorkomen van kabels aanleggen die uiteindelijk misschien niet (volledig) worden gebruikt?

Als antwoord op door Jan-Paul Dijckmans

 
 
 
 
@Marga Buys
Henk Daalder W… 23:17|10 maart 2014

Als technici van Tennet het verstandig vinden dat er anticiperend wordt geinvesteerd, en de toezichthouder (EZ) is tegen, dan moet de ACM het probleem publiek maken, leg uit waarom de technici van Tennet iets willen en watr de argumentatie is van de toezichthouder.

Het gaat om publieke investeringen toch?
Waarom zou alleen VNO-NCW daarover mogen beslissen, en niet iedereen een mening mogen vormen?
Na publiciteit kan de tweede kamer een motie aannemen om de minister te vragen, te doen wart de Kamer vindt

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
HTS powercables 14:05|10 maart 2014
HTS-powercables.nl

Beste Marga,
Als ondernemer wil ik een plan ontwikkelen om de gehele transport van hoogspanningselectriciteit in Nederland te verrichten voor een lager bedrag dan TenneT. Ik wordt hierin belemmerd omdat zowel EZ als TenneT weigert een afspraak met me te maken.
Hartelijke groet,
R. Bakker
www.HTS-powercables.nl

 
 
 
 
Ruud Berndsen 18:14|10 maart 2014
Alliander

Het is voor netbeheerders uiterst belangrijk om pro-actief te kunnen opereren, omdat de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van de noodzakelijke energietransitie daar om vragen. De invloeden van elektrisch vervoer, warmtepompen, opslag, toename zonnepanelen, toename windenergie, wind op zee zijn majeur op onze transport- en distributienetten. We zien vele initiatieven op het gebied van ‘samen opwekken’, lokale energiebedrijven, lokale markten, pilots voor autonome energievoorziening en andere inspirerende initiatieven. Netbeheerders bieden de komende 5 jaar al haar klanten een slimme meter aan, hetgeen een breed spectrum aan nieuwe mogelijkheden biedt. Er is politiek draagvlak voor het verkennen van variabele energietarieven, hetgeen in combinatie met de slimme meter dé aanjager kan zijn voor veranderende keuzes van consumenten. Al deze factoren hebben majeure invloeden op lokale, regionale en (inter)nationale energiestromen, waar netbeheerders adequaat op moeten kunnen inspelen.

 
 
 
 
@Ruud Berndsen
Henk Daalder W… 23:52|10 maart 2014

Ruud,
De netbeheerders waren in 2008 al klaar voor 12 GW windvermogen op de Noordzee. En in 2023 staat er pas 4 GW. Dus je kunt ook te veel geld uitgeven, proactief.
Natuurlijk waren die extra kabels niet voor de Nederlandse samenleving, maar om kolencentrales in de kolencentrales in de Eemshaven en Rotterdam hun stroom gemakkelijk te laten exporteren, waar de samenleving niets aan heeft, maar de buitenlandse fossiele belangen alles.
Je kunt duidelijk ook te snel investeren, of wellicht gewoon fout. Los van de vraag, in wiens voordeel een foute keus van Tennet is.
Is er al een evaluatie proces voor Tennet?

Als antwoord op door Ruud Berndsen

 
 
 

U kunt niet meer reageren