Investeren in telecom-en energienetwerken (2014-2015)

Er zijn ontwikkelingen gaande die steeds meer eisen van telecom- en energienetwerken. Denk aan de explosieve groei van nieuwe internettoepassingen en de overgang naar duurzame energie. Er zijn overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen tussen de markten voor energie en telecommunicatie.

Rol ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat er optimaal geïnvesteerd wordt in telecom- en energienetwerken. Bij de regulering van de telecommarkt wil ACM de uitrol van netwerken verder stimuleren. Op de energiemarkt verplicht ACM netbeheerders om te zorgen voor een betrouwbaar energienetwerk tegen een betaalbare prijs. Ons ingrijpen heeft dus invloed op de investeringsbeslissingen van telecombedrijven en netbeheerders.

 

Stellingen

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
 

Moet ACM bij het reguleren van de telecommarkt Europese aanbevelingen zoveel mogelijk volgen of uitgaan van de specifieke Nederlandse marktsituatie?

 

Welke zaken moet ACM met prioriteit oppakken op het gebied van investeringen in energienetwerken?

 
 

Wat kan er gedaan worden om de reguleringzekerheid in de telecom- en energiesector te vergroten?

 

Wat vindt u van de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk?

 
 

Specifieke vragen over Europese ontwikkelingen energie

 

Meer concurrentie leidt tot meer investeringen in de telecomsector. Dit geldt voor alle onderdelen in de waardeketen.

 
 

Om in de wereldtop op telecomgebied te blijven horen, moet er in Nederland fors geïnvesteerd worden in de sector.

 

Zijn er belemmeringen om te investeren in energienetwerken?