Overheid & markt (2016-2017)

De Nederlandse overheid is  een belangrijke speler in de Nederlandse economie. De overheid maakt  wetten en regels, is toezichthouder en aanjager van de economie.  Maar de overheid is zelf ook  actief als ondernemer, als eigenaar/aandeelhouder en als opdrachtgever. De overheid begeeft zich dus op de markt. Daar moeten voor iedereen de rollen en spelregels duidelijk zijn.

Rol ACM

De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de overheid als die zich op de markt begeeft. We maken overheden tijdig bewust van de effecten van hun beleid op de marktwerking. We beschermen ondernemers tegen oneerlijke concurrentie van overheidsdiensten. En we letten erop of overheidsbedrijven eerlijk concurreren. Gelijke kansen voor ondernemingen draagt bij aan gezonde concurrentie en vergroot de innovatiekracht van de economie.

 

Stellingen

Contactpersonen

  •  
  • Ronald
    Timmerman
 
 

Het is goed dat de overheid de rollen van aandeelhouder en ondernemer op de markt vervult, want dat is nodig voor het behartigen van publieke belangen

 

De overheid als ondernemer, opdrachtgever en aandeelhouder. Wat betekent dit voor concurrerende ondernemers?