De prijzen in het aanbod van de energieleverancier én op de energienota moeten simpeler en vergelijkbaarder. Alleen dan kunnen consumenten goed kiezen

Deze stelling is gesloten

 

18 reacties

Contactpersonen

  • Tessa
    Schalm
  • Winnie
    van Heesch
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Winnie van Heesch 17:53|13 februari 2014
Contactpersoon

Op ons forum zijn verschillende reacties binnengekomen over onduidelijkheden in prijzen en kosten: jaarnota's die vier kostencomponenten over vier verschillende periodes berekenen; prijsaanbiedingen die dan weer inclusief en dan weer exclusief een bepaalde kostenpost worden gepresenteerd..
Wat is er nodig om te zorgen dat een consument het contract dat hij nu heeft kan vergelijken met het aanbod van andere leveranciers?

 
 
 
 
reinder groote 10:08|15 februari 2014

Allemaal inclusief alles en ook allemaal per jaar. Met de komst van digitale meters zou de overheid net als in de ons omringende landen een garantie kunnen geven voor de prijs van geleverde stroom. Je zou 20 jaar verzekerd moeten zijn van dezelfde prijs voor geleverde stroom als voor afgenomen stroom. Het zal niet voor niets zijn dat er dan een aparte teller hebt voor geleverde stroom. Met een normale meter loopt deze terug en krijg je altijd dezelfde prijs voor wat je levert. Ik heb zonnepanelen, maar koop er niet meer omdat ik bang ben dat ik 7 cent krijg voor mijn stroom en 21 cent betaal in de nacht en winter voor wat ik afneem.

 
 
 
 
Richard Spee 15:10|17 februari 2014

De eenvoudigste manier om op dit moment de verschillende proposities van de verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken is via een prijsvergelijker.
Dat komt omdat de prijsvergelijker met dat doel is ingericht.
De websites van de leveranciers zijn niet met dat doel ingericht. Het gemak waarmee de voor de consument relevante informatie wordt gevonden en de opmaak van deze informatie verschilt dan ook behoorlijk tussen de verschillende leveranciers. Dit heeft tot gevolg dat vergelijking op basis van de informatie van de leveranciers op dit moment bijna niet mogelijk is. Ook al zou iedere leverancier zich houden aan de afspraken die hierover zijn vastgelegd in de richtsnoeren NM informatieverstrekking. Dit zou verbeterd kunnen worden door ook vormeisen te gaan definiëren.

Als de jaarafrekening is bedoeld om de consument inzicht te geven in berekening achter de bedragen, de juistheid van de berekende bedragen, dan is het gevolg een complexe jaarafrekening.

Zonder goede uitvoeringsregels zal de jaarafrekening alleen nog maar complexer worden. Denk aan salderingsregeling, postcoderoosregeling, coöperatieve opwek van duurzame energie, temperatuurcorrectie, hoogte- en drukcorrectie, experiment-regeling, ontzorgmodel, energiebespaarlening. Ik lees dat consumenten op dit moment bij het kiezen van hun leverancier zelfs rekening houden met de wijze waarop de salderingsregeling door de leverancier wordt uitgevoerd! Er is geen enkele prijsvergelijker die hier rekening mee kan houden.

De vraag wat de consument kan helpen zijn huidige overeenkomst beter te vergelijken met die van een andere leverancier heb ik voor het gemak dan ook maar even beperkt tot de tarieven van de leverancier ofwel de kale prijs voor gas (inclusief de regiotoeslag) en elektriciteit, de welkomstpremie en vastrecht.

Een vergelijking van de individuele componenten heeft geen enkele zin. Er zijn leveranciers die inkooptarieven hanteren en de inkomsten halen uit vastrecht. Er zijn leveranciers die lage tarieven hanteren zonder instapkorting. Er zijn leverancier die hogere tarieven hanteren met instapkorting. Leveranciers hanteren verschillende tarieven voor verschillende kanalen. Leveranciers hanteren tarieven die jaarlijks dalen enzovoorts.

Een vergelijking van overeenkomsten van 1 jaar met overeenkomsten van 3 jaar of 5 jaar of onbepaalde tijd heeft ook geen zin. Dit gebeurt nu wel via de prijsvergelijkers. Onterecht mijns inziens. Het voordeel van een overeenkomst van 5 jaar ten opzichte van een overeenkomst van 1 jaar is dat de kale prijs niet wijzigt. Daar staat bij 1-jarige overeenkomsten een hoge instapkorting tegenover. Wat voordeliger is voor de consument, is afhankelijk van het werkelijke verbruik en de werkelijke stijging van de tarieven. We kunnen allerlei aannames doen wat betreft de stijging van de tarieven en het verbruik van de consument. We kunnen er ook voor kiezen overeenkomsten met verschillende looptijden niet met elkaar te vergelijken.
Het gevolg is dat 3 jarige overeenkomsten met 3 jarige overeenkomsten worden vergeleken en 1 jarige overeenkomsten met 1 jarige overeenkomsten en overeenkomsten met een variabel tarief met overeenkomsten met een variabel tarief.

Mijn voorstel zou zijn de kosten per looptijd te berekenen.
Voor de laatste categorie (onbepaalde looptijd) zou kunnen worden afgesproken dat de kosten per 6 maanden worden berekend. De tarieven veranderen immers elke 6 maanden.

Bij het berekenen van de kosten van meerjarige overeenkomsten zou je eigenlijk rekening willen houden met de indexering van de belastingtarieven en de stijging van de tarieven voor de opslag duurzame energie. Voor de vergelijking is het niet relevant. Voor inzicht in de kosten wel.
Om de kosten van meerjarige overeenkomsten te kunnen bepalen, moeten daarom afspraken worden gemaakt over de te hanteren belastingtarieven.

Bij het berekenen van de verbruikskosten gas moet rekening worden gehouden met de regio waarin de consument woont.

Voor de vergelijking van de overeenkomsten zijn de kosten van de netbeheerder en de heffingskorting niet relevant. Er kan ervoor worden gekozen deze kosten uit de prijsvergelijking te laten en enkel te vermelden dat de consument netwerkkosten is verschuldigd en wanneer de consument aanspraak kan maken op de volledige, de beperkte heffingskorting of geen aanspraak kan maken op de heffingskorting en de bedragen zoals ze voor dit jaar zijn vastgesteld.

Voor het bepalen van de kosten zijn de kosten van de netbeheerder en de heffingskorting wel relevant. Deze worden jaarlijks vastgesteld.

Samengevat zijn de volgende gegevens nodig voor de prijsvergelijking:
• De looptijd van de overeenkomst (onbepaald=6maanden, 12 maanden, 24 maanden, enz)
• Het verwachte verbruik voor gas per looptijd
• Het verwachte verbruik voor elektriciteit per looptijd
• De postcode van de consument, de gasregio
• De tariefzetting (vaste prijs of variabele prijs)
• Tariefdifferentiatie (enkeltarief, dag/nachttarief, piek/daltarief)
• De verbruikskosten per looptijd exclusief belastingen en BTW
• Vastrecht per looptijd exclusief BTW
• De energiebelasting per looptijd exclusief BTW (inclusief indexering van 2% per jaar)
• De opslag duurzame energie exclusief BTW per looptijd
• BTW per looptijd
• Totaal exclusief korting per looptijd
• Korting inclusief BTW per looptijd
• Totaal inclusief korting per looptijd
De elementen moeten eigenlijk zo generiek zijn, dat deze berekening voor elke propositie kan worden uitgevoerd. Als de korting een aantal maanden gratis stroom is (incl heffingen), dan moet dit bedrag op basis van het verbruik van de consument en het tarief kunnen worden omgerekend naar een korting. Een gratis goed moet ook worden omgerekend naar een korting. Een korting op het tarief kan worden verwerkt in de verbruikskosten of worden omgerekend naar een korting.

Overige kosten:
• Naast deze bedragen bent u de netbeheerder jaarlijks een vast bedrag voor aansluiting en transport verschuldigd welke afhankelijk is van de fysieke capaciteit van uw aansluiting
• Naast deze bedragen ontvangt u onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een korting op de energiebelasting
• Bij tussentijdse beëindiging bent u een opzegvergoeding verschuldigd van …
• Kosten voor het op andere wijze betalen dan via automatische incasso
• …

Naast prijsvergelijking kunnen proposities ook op andere kenmerken worden vergeleken zoals grijs of groen, herkomst groene stroom, CO2.

Zoals u kunt ziet komt er nog heel wat bij kijken om een juiste prijsvergelijking uit te voeren. U zult ook begrijpen waarom vergelijking alleen mogelijk is op basis van de berekening van de kosten en de vraag misschien moet zijn welke producten mogen worden vergeleken, welke kosten moeten worden berekend en welke aannames we hierbij moeten doen.

 
 
 
 
@Richard Spee
reinder groote 11:25|18 februari 2014

Wat een lap tekst en dat is een teken dat jij het er niet eenvoudiger op maakt. Gewoon iedereen de prijs inclusief leveringskosten, btw en energiebelasting per kWh en per m3 laten publiceren. Prijsvergelijkers zijn meestal helemaal niet ingericht om te kunnen vergelijken. Vaak moet je je jaargebruik invullen en krijg je een overzicht voor dat verbruik per jaar. De prijs per m3 of kWh kun je vaak nergens vinden. Ook collectieven werken op die basis. Je moet dat hele jaar uitpluizen om tot een prijs per m3 en per kWh te komen. Als je de prijs per kWh en per m3 altijd kunt zien kun je ook het verschil tussen een 1,3 of meerjaren aanbod vergelijken. Het is onzin dat je alle 1 jarige contracten met elkaar wilt vergelijken, je wilt ook de verschillende looptijden vergelijken. Bij prijsvergelijkers, collectieven en leveranciers moet je vaak het aanbod helemaal uitkleden tot op de prijs per kWh en m3 om te beoordelen of het een goed aanbod is. Je hebt kosten per kWh en per m3 en kosten per dag. Deze drie moeten ze allemaal goed uit elkaar houden.

Je hebt het, zoals zovelen, over een jaarafrekening. Maar dat is bijna nooit een jaarafrekening, dus over 365 dagen. In 30 jaar heb ik geen enkele factuur over 365 dagen. Het is een periode afrekening en dat maakt inzicht krijgen in je jaarverbruik erg moeilijk. Om te beginnen dus overstappen per 1 Juli. Dat maakt het administratief ook eenvoudiger en goedkoper.

Als we het volgens jouw samenvatting zouden doen zouden we een boek krijgen bij elk aanbod en niemand heeft tijd en zin dat te lezen.
Mijn samenvatting.
1. Altijd de prijs per kWh en m3 vermelden inclusief alle kosten die per kWh en per m3 in rekening worden gebracht. Eventueel minus een korting per kWh en m3
2. Altijd de prijs per 365 dagen vermelden inclusief alle kosten per 365 dagen. Eventueel minus korting per 365 dagen. Eventueel aangeven wat per regio verschillend is.
Deze twee punten kun je ook invoeren zonder vaste overstapdatum, maar iedereen jaarlijks een factuur over 365 dagen zal het inzicht verbeteren.

Als antwoord op door Richard Spee

 
 
 
 
@reinder groote
Richard Spee 13:52|18 februari 2014

Prijsvergelijkers geven wel degelijk de prijs per kWh en m3 en vastrecht apart aan. Deze kun je echter niet met elkaar vergelijken omdat de prijsproposities van de leveranciers verschillend zijn. Zoals aangegeven, sommige leveranciers geven geen instapkorting, anderen wel, sommigen hanteren inkooptarieven en halen de inkomsten uit het vastrecht. Je kunt dus nooit vastrecht van leverancier X met vastrecht leverancier Y vergelijken of tarief X met tarief Y. Wel het totaal, wat de prijsvergelijkers ook doen.

Hoe vergelijk je de kosten van een meerjarige overeenkomst met een 1 jarige overeenkomst? Bij een meerjarige overeenkomst staat het tarief meerdere jaren vast. Bij een 1 jarige overeenkomst slechts 1 jaar. De Instapkorting en het tarief van de volgende jaren zijn niet bekend. Kijk naar de prijsvergelijkers. 1 jarige overeenkomsten zijn volgens prijsvergelijkers altijd voordeliger. Stel, dit is een fictief voorbeeld, dat de energieprijs met 3% gaat stijgen de komende jaren? Zijn de 1 jarige contracten dan nog steeds voordeliger, ongeacht het verbruik? Omdat niet bekend is hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen, kun je een 1 jarig contract niet zomaar vergelijken met een meerjarig contract.

Voor de berekening van de kosten zijn meer gegevens nodig dan voor een prijsvergelijking. Daarom zul je eerst de vraag moeten beantwoorden wat je wilt bereiken. Wil je een zo nauwkeurig mogelijk berekening van de kosten voor de hele periode van de overeenkomst? Of alleen maar een berekening voor het jaar waarvan alle tarieven bekend zijn.

Dat boek valt wel mee hoor. Betreft (1) Verbruikskosten (verbruik*tarief excl), (2) Vastrecht, (3) Energiebelasting, (4) Opslag duurzame energie, (5) BTW, (6) Totaal exclusief korting, (7) Korting inclusief BTW en (8) Totaal inclusief korting. Dit is wat ik op dit moment voor elke propositie zou willen zien. Zoals je ziet zit daar niet in (1) netbeheerderkosten en (2) heffingskorting en (3) kosten acceptgiro en (4) opzegvergoeding en (5) waarborgsom en (6) overige kosten en (7) grijs/groen en (8) herkomst groen en (9) CO2.

Als antwoord op door reinder groote

 
 
 
 
 
@Richard Spee
Winnie van Heesch 13:45|19 februari 2014
Contactpersoon

Beste Richard,
Je discussie met Reinder laat zien dat vergelijkbaarheid enerzijds en volledig inzicht in kosten en hun onderliggende berekeningen anderzijds twee doelen zijn die kunnen wringen. Een paar vragen:
*waarom zou je de netbeheerkosten uit de prijsvergelijking laten? Het dan wel geen post die door de leverancier te beïnvloeden is (want afhankelijk van je postcode en de capaciteit van je meter), maar je wil het wel terugzien in je totaal te verwachten kosten lijkt me? Bovendien zijn de leveranciers sinds 1-8-2013 enig aanspreekpunt voor de consument, dus verwijzen naar de netbeheerder voor informatie over diens kosten mag niet meer.
*Vergelijken van 1 en meerjarige contracten en van contracten met vast en variabel tarief is inderdaad gecompliceerder. Maar je kunt wel berekenen hoeveel prijsstijging er nodig is om (bij hetzelfde verbruik) met het meerjarig vast tarief op termijn goedkoper uit te zijn. Vraag is wel hoe je de vergelijking dan nog inzichtelijk houdt. Ideeën?

Als antwoord op door Richard Spee

 
 
 
 
@Winnie van Heesch
Richard Spee 19:34|19 februari 2014

Prijsverlijking en inzicht in kosten zijn idd twee verschillende zaken met verschillende doeleinden, die op dit moment gecombineerd worden. Voor een prijsvergelijking zijn de kosten van de netbeheerder niet relevant, evenmin de energiebelasting en opslag duurzame energie. Deze componenten zou je dus ook uit de prijsvergelijking kunnen laten. De prijsvergelijking hoeft wat mij betreft ook geen inzicht in alle kosten op te leveren, een kostenoverzicht wel. De prijsverlijking moet bij een bepaalde verbruik inzicht geven in de voordeligste aanbieding en het verschil in euros tussen de verschillende aanbiedingen. De verschillen tussen de aanbiedingen zijn vaak klein. En kunnen het verschil maken tussen wel of niet overstappen.

De enige componenten die voor de prijsvergelijking nodig zijn, zijn het verbruik van de klant, de tarieven van de leverancier voor verbruik incl btw en vastrecht incl btw, de korting incl btw en een beneden en bovengrens. De beneden en bovengrens bepalen de hoogte van de korting. Deze kan bij een verbruik tussen 0m3 en 2000 m3 lager zijn dan bij een verbruik tussen 2000m3 en 5000m3.

Prijsvergelijking moet kunnen worden uitgevoerd via prijsvergelijkers voor producten van verschillende leveranciers maar ook via de website van de leverancier voor enkel de producten van deze leverancier. Werkwijze is hetzelfde. Scope is kleiner. Verhoogt transparantie en toegankelijkheid producten leveranciers, met name de wat grotere leveranciers. Er zijn consumenten die geen gebruik maken van prijsvergelijkers en graag bij hun huidige leverancier willen blijven. Ook deze consumenten wil je inzicht geven in de prijsverschillen van de verschillende producten van de leverancier en niet alleen een overzicht van tarieven.

Om 1 jarige en meerjarige contracten te vergelijken worden nu de kosten van meerjarige contracten omgerekend naar 1 jaar. Met als gevolg dat 3 jarige contracten bijna nooit voordeliger zijn. Wat ze zouden moeten doen is de kosten van een 1 jarig contract omrekenen naar 3 jaar. Helaas gaat dat niet. Het is niet bekend wat de klant na 1 jaar doet, of zijn verbruik wel of niet toeneemt, en hoe de tarieven van de leverancier ofwel de energieprijzen zich in de tussentijd ontwikkelen. Dit kan afhankelijk zijn van een koude of warme winter, waar wij geen invloed op hebben. Een goede en objectieve vergelijking tussen 1 en meerjarige contracten is volgens mij niet mogelijk. Meerjarige contracten kunnen wel onderling worden vergeleken. Hiermee geef je de consument ook beter inzicht in de aanbieders van meerjarige contracten en de verschillen tussen deze aanbiedingen.

Volgende vraag is dan wanneer adviseer je een klant een contract van onbepaalde tijd of 1 jaar of 3 jaar? Dit kan alleen maar een algemeen verhaal zijn over wat wanneer verstandig is met eventueel verwijzingen naar websites met informatie. Dit algemeen verhaal zou altijd verteld moeten worden, ongeacht waar de overeenkomst (online, telefoon, aan de deur, op straat) wordt afgesloten.

Je wilt de klant uiteraard ook inzicht geven in de kosten en andere eigenschappen van de aanbieding. Nadat de prijsvergelijking is uitgevoerd, wordt op basis van de geselecteerde aanbieding, het verbruik van de klant, de postcode van de klant, de fysieke capaciteit van de aansluitingen (indien bekend bij de klant) en de betaalwijze van de klant, een indicatief verbruiks en kostenoverzicht aangemaakt. Het betreft een indicatief overzicht omdat geen rekening wordt gehouden met de stijging van de tarieven van de leverancier (bij onbepaald), de tarieven van de netbeheerder (jaarlijks) en de belastingen (jaarlijks). Dit overzicht moet er voor alle leveranciers exact hetzelfde uitzien en kunnen worden opgeslagen door de klant. Het maakt ook niet uit waar het overzicht wordt aangemaakt, of dat via de website van de leverancier is, of een prijsvergelijker.

Als antwoord op door Winnie van Heesch

 
 
 
 
Bert van Dorp 10:53|18 februari 2014

De opbouw van de energierekening is nu zo complex, dat het eenvoudig is deze te verbeteren op korte termijn. Zomaar wat ideeën hiervoor zijn:
- samenvoegen vast deel en variabel deel. Vast bevat dan vastrecht, netwerkkosten, meetkosten, etc. Variabel deel bevat dan verbruik en alle belasting die erop geheven wordt.
- de term 'vastrecht' is nu erg onduidelijk, en het kost consumenten veel moeite om hier een betekenis aan te hangen. Veel consumenten zullen geneigd zijn te denken aan een 'vaste' heffing, door een overheid. Deze term omzetten naar 'abbonementsgeld' of een andere term die duidelijk maakt dat de energieleverancier verantwoordelijk is, zal al veel schelen
- verder natuurlijk alles wat Peter Segaar argumenteert op http://www.polderpv.nl/financien9.htm.

 
 
 
 
 
@Bert van Dorp
Winnie van Heesch 13:55|19 februari 2014
Contactpersoon

Beste Bert, dank voor het meedenken. We hebben inderdaad al eerder gezien dat de term vastrecht onduidelijk is. Je stelt voor om de term te veranderen in abonnementsgeld. Hoe zie je dat in relatie tot je eerste voorstel? Moeten de netbeheerderskosten dan ook onder de noemer abonnementsgeld worden gebracht?

Als antwoord op door Bert van Dorp

 
 
 
 
Peter Segaar 12:25|18 februari 2014

Het is allemaal leuk en aardig, maar zoals al gezegd, de historie cq. Den Haag heeft bepaald dat de energienota gruwelijk ingewikkeld is geworden, en geen mens (behalve misschien ondergetekende, heeft me jaren gekost) komt er meer uit.

Mijn grootste struikelblok: het gaat alleen maar om geld, mijn keuze is driehonderd procent duurzaamheid. Daarom kom ik ook nooit op vergelijkingssites, want dat is geen issue daar. En dat zou het beslist moeten zijn, gezien de enorme achterstand die NL al heeft opgelopen op het gebied van verduurzaming. Zelfs over een recent initiatief om alleen "de groene" leveranciers met elkaar te vergelijken stuit op forse kritiek omdat de criteria die zijn gebruikt ook al aan discussie onderhevig zijn.

Daarnaast is inmiddels duidelijk geworden dat de commodities (de kilowattuurtjes stroom en de kuubjes gas) steeds minder waard worden, door o.a. gigantische stroom overschotten in Duitsland die de ook al overvolle NL markt op vloeien voor een prikkie. Gevolg: stroomprijs (zelfs inclusief belastingen!) daalt alweer een tijdje, of stabiliseert.

Afgelopen jaren is een van de onfrisse gevolgen hiervan dat de post "vastrecht levering" absurd en zonder enige verklaring is gestegen. Bij een van de grootste leveranciers dit jaar zelfs in een keer met 25 tot 31 procent. Die post moet worden aangepakt door ACM, want het heeft met energieverkoop niets te maken, en de klant wordt met bizarre verhogingen geconfronteerd waar deze door gedrag (besparen, zelf opwekken) niets meer aan kan doen (of met onvoorspelbare gevolgen een contractwijziging of zelfs leverancierswisseling over zich afroepen).

Ik heb zelf inmiddels een contract "noodgedwongen" moeten laten wijzigen omdat nota bene die absurde verhogingen van genoemde grote leverancier door de concurrent (waar ik toevallig bij zit) werden overgenomen. Ze weigerden hun tariefpolicy op dit belangrijke, voor mij doorslaggevende punt te wijzigen, dus was er alleen maar een "escape" mogelijk naar een ander ("groen") contract met een "normale", lage vastrecht levering load. So much for "free choice on the energy market". NOT, dus.

Verder zullen we vast blijven zitten aan een blijvend ingewikkelde nota. Die natuurlijk beslist "simpel" kan worden opgesteld door allerlei "vaste" posten bij elkaar te gaan zitten gooien. Maar daarmee ontstaat een levensgroot gevaar dat leveranciers stiekem gaan zitten manipuleren met tariefcomponenten om toch maximale verdiensten te behouden. Dat mag nooit gebeuren, het moet altijd controleerbaar zijn en blijven.

Al zullen slechts zeer weinig mensen in staat zijn hun nota op dat punt uit te vlooien. Het is ook helemaal niet leuk, ik heb net weer twee maal zo'n nota volledig nagerekend, het kost je vele uren kostbare tijd, je moet alle tarieven van zowel netbeheer als je leverancier weten (die heeft vrijwel niemand paraat), en slechts weinig mensen zullen die tijd hebben. Laat staan er zin in hebben.

Veel succes in ieder geval met de pogingen meer "helderheid" te verkrijgen. Ik vrees dat het effect beperkt zal blijven. Het is allemaal veel te ingewikkeld, en de markt staat ondertussen ook niet stil, en past zich aan...

 
 
 
 
@Peter Segaar
LM Steenman 18:55|27 februari 2014
privé

Peter, ik ben het helemaal met je eens. Ook dat het jaren duurt om die mistige energienota's te doorgronden.
In 2012 ruim €1300,- (ja je leest het goed dertienduizend euro's) te veel aan energiekosten betaald. Je zou denken: dat krijg ik keurig netjes teruggestort. Dus niet: het zou worden verrekend met toekomstige periodieken!!!! Conclusie: zo gauw mogelijk overstappen. Kan natuurlijk niet direct omdat het contract nog loopt. In de tussentijd alle denkbare leveranciers (uitgezonderd EnergieDirect) op alle mogelijke diensten en prijzen vergeleken en een in mijn ogen meest gunstige leverancier gekozen. Uitgerekend wat mijn gemiddeld verbruik is en overgestapt. Maar niet naar tevredenheid. Want wat blijkt. Ik verbruik zo weinig dat ik onder het bedrag kom dat de energieleverancier als minimum maandbedrag hanteert. Als ik ze er op wijs dat dit minimum nergens in hun contract, voorwaarden of tarievenblad staat vermeld, dan blijft het daar vervolgens ijzingwekkend stil.
Ik zou willen pleiten voor een mogelijkheid dat consumenten een boete kunnen opleggen aan energieleveranciers. Nu heb ik 'excuses' van de klantenservice en voor de rest .... stilzwijgen. Ik heb het idee dat de klantenservice het ook niet meer weet.

Als antwoord op door Peter Segaar

 
 
 
 
Richard Spee 13:50|20 februari 2014

Ik kan mij voorstellen dat er een groeiende groep consumenten is dat zijn leverancier niet of niet alleen op prijs selecteert. Dat meer kijkt naar de wijze waarop de leverancier zijn stroom opwekt of inkoopt of vergroent. Dit past ook meer bij deze tijd van duurzaamheid. Het stroometiket van de leveranciers geeft geen inzicht in de herkomst van de stroom die vandaag en morgen nodig zijn. Het geeft inzicht in de herkomst van de stroom die vorig jaar is geleverd.

Ik kan mij voorstellen dat consumenten zelf de bron en herkomst van hun stroom willen samenstellen. En op basis van deze samenstelling en hun verbruik een prijsvergelijking willen uitvoeren tussen de aanbiedingen van de verschillende leveranciers. Waarom niet de consument de mogelijkheid geven zelf de samenstelling en bron te bepalen. Wellicht een idee voor een nieuwe stelling.

Dit zal ook betekenen dat je niet meer een propositie krijgt met een vaste samenstelling (bijv 100% wind) en prijs maar dat je een propositie krijgt afgestemd op de door de consument geselecteerde samenstelling en herkomst. De prijs wordt dus ter plekke berekend.

Voorbeeld. De consument geeft aan dat hij stroom met een samenstelling van 50% wind en 50% waterkracht wil ontvangen, waarbij de wind afkomstig moet zijn uit NL en waterkracht uit Europa. Op basis hiervan wordt de tarieven vastgesteld en een prijsvergelijking uitgevoerd zodat de consument gegeven zijn voorkeur en verbruik de, indien hij/zij dat wenst, meest voordelige aanbieding kan selecteren.

De hoeveelheid groene stroom die in NL wordt geproduceerd is beperkt. Als leveranciers groene stroom uit NL willen aanbieden, dan zullen ze daarvoor ook de benodigde contracten met producenten moeten afsluiten. Leveranciers die niet over een dergelijk contract beschikken, zullen dan ook niet zichtbaar zijn in de vergelijking. Hierdoor wordt het voor de consument transparant welke leveranciers wel of niet groene stroom uit NL kunnen aanbieden. Wellicht dat hiermee ook de productie van duurzame energie in NL kan worden gestimuleerd. Ik neem aan dat leveranciers ook voor wat betreft het aanbod van groene stroom uit NL met elkaar willen concurreren. Zeker als de groep consumenten die hiervoor kiest toeneemt.

 
 
 
 
reinder groote 14:17|21 februari 2014

@Richard Spee 12:50|20 februari 2014
Ik kan mij voorstellen dat er een groeiende groep consumenten is dat zijn leverancier niet of niet alleen op prijs selecteert. Haha, kun jij zien hoe groen een leverancier is? Al is ie zo grijs als een potlood, toch kan hij met papiertjes die groen maken. Zelfs Greenchoice bleek niet zo groen als ze zelfs bij wet mogen claimen. Daarnaast heeft een groeiend aantal mensen niet de keus om meer te betalen dan strikt nodig, de hypotheek moet immers ook betaald worden. Ook de overheid geeft in werkelijkheid niets om het milieu en doet niets aan gascentrales die stil staan omdat kolen zo goedkoop helemaal uit Amerika komen. Ze doet niets aan de lage prijs voor grootmisbruikers, die betalen bijna niets en doen dus niets aan besparing. Aldel kreeg zelfs naast die vriendenprijs ook nog subsidie.

 
 
 
 
@reinder groote
Richard Spee 17:02|21 februari 2014

Mijn punt is dat er misschien consumenten zijn die uit meer willen kiezen dan alleen groen of grijs. Als je alleen voor groen kan kiezen dan kan die overal vandaan komen. Laat consumenten die dat willen, kiezen uit welke groene stroom en waar deze vandaan moet komen.
Stel dat deze consumenten er zijn. Waar haal je dan je informatie vandaan. De individuele websites van de leveranciers? Maakt het vergelijken er niet eenvoudiger op.

Als antwoord op door reinder groote

 
 
 
 
reinder groote 14:27|21 februari 2014

Richard Spee 12:52|18 februari 2014
Prijsvergelijkers geven wel degelijk de prijs per kWh en m3 en vastrecht apart aan. Ik heb pas nog drie verschillende prijsvergelijkers ingevuld. Vaak vul je in hoeveel je gebruikt en je krijgt het totaal per jaar. Per kWh of m3 moet je berekenen door dat totaal te delen door het verbruik wat je invulde. In een excel sheet vul ik alles in en dan pas kan ik zien of het aanbod goed is of niet. Je moet er wel de tijd voor hebben. Bovendien moet je inschatten of het wel verstandig is om een 3 of 5 jaar contract te nemen. Er staan 2 spiksplinternieuwe gascentrales stil, Duitsland levert gratis overtollig stroom aan NL. Vanaf 2016 kan Duitsland voor 4 centrales leveren aan NL. De overheid wil enorm veel windmolens bouwen. Zo bekeken kun je maar beter niet een 5 jaarcontract nemen, maar wie heeft de tijd zich er zover in te verdiepen? Het is en blijft gokken.

 
 
 
 
@reinder groote
Richard Spee 16:46|21 februari 2014

Ga bijvoorbeeld naar prizewize.nl. Vul je postcode en verbruik in. Voer de prijsvergelijking uit. Het resultaat is een lijst aanbiedingen van verschillende leveranciers. Voor elke aanbieding kun je via MEER INFO de individuele tarieven bekijken.
Ga naar gaslicht.com. Doe daar hetzelfde. Kijk naar PRIJS DETAILS of MEER PRIJS DETAILS.

Als antwoord op door reinder groote

 
 
 
 
reinder groote 14:34|21 februari 2014

Wie groen wil zijn, kan maar beter zonnepanelen nemen. Zelf wek ik mijn eigen stroom op. Minister Kamp wil nu BTW gaan heffen op wat ik zelf opwek en zelf gebruik... weg mijn rendement. Daarom ook wil men af van ferrarismeters die automatisch salderen. Daarom koop ik niet meer panelen, want de overheid en leveranciers verdienen er straks meer mee dan ik. Geeft de overheid om groen? waarom krijgen dan grootmisbruikers een vriendenprijs? De prijs per m3 en kWh daalt en de vaste kosten stijgen, isoleren en zelfs zonnepanelen maken dan niets meer uit. Alleen als er geld mee is te verdienen prediken ze groen, maar ze geven dus alleen om geld.

 
 
 
 
@reinder groote
jan bozelie 15:46|22 februari 2014
----

ik denk dat bij belasting heffen op het gebruik van licht , het hek van de dam is
dan wordt mijn eigen verbouwde groente belast
de zuurstof die ik inadem, de co2 die ik uitadem , de zon die me door de ramen verwarmd , dit lijkt mij in strijd met fundamentele mensenrechten

Het lijkt me uit al die discussies dat ACM gewoon een format moet opgeven ,
hoe vergelijkings-sides en leveranciers hun prijzen moeten presenteren.
Als iedere leverancier dezelfde blad indeling heeft , kun je ze pas echt vergelijken
en alle posten die je achteraf op je rekening vind moeten er vooraf ook opstaan

Verder vind ik "door slechte ervaring" dat een contract altijd automatisch omgezet moet worden in een dagelijks opzegbaar contract, tenzij vooraf verlenging is afgesproken , 2 maanden opzegtermijn tegen woekerprijzen doen ook zeer

Verder vind ik het als consument belangrijk , vooraf te weten waar en hoe groen , mijn product gemaakt wordt. ( helaas heeft Nuon me op dat punt ook al eens belazerd)

Verder vind ik dat in de post belasting btw en dergelijke apart moet worden aangegeven . Pas dan kunnen de niet specialistische burgers beseffen dat 75% van hun elektrisch product uit belasting en aanverwanten bestaat ( ook over het uurloon en omzet van de producent wordt belasting betaald), en dat de concurentie over slechts over 3% van de marge gaat
ook dat de electrische energie locaal ( binnen de postcode wordt opgewekt) kan voor mij een keuze zijn , ik steun liever de directe omgeving dan een franse kerncentrale

Naar de toekomst toe vind ik dat de producenten , flexibelere producten moeten kunnen aanbieden, die niet geblokkeerd worden door allerlei regeltjes
bv nacht tarief , als er zon / wind overproductie is om mee te beginnen , en extra belasting inschakelt

Als antwoord op door reinder groote

 
 
 

U kunt niet meer reageren