Overstappen wordt pas interessant als de premieverschillen groter worden. De zorgverzekeraars concurreren nu onvoldoende met elkaar.

Deze stelling is gesloten

 

9 reacties

Contactpersonen

  • Tessa
    Schalm
  • Winnie
    van Heesch
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Winnie van Heesch 16:46|12 februari 2014
Contactpersoon

Eerder stelden wij de vraag wat consumenten belet over te stappen van zorgverzekering. Michiel Karskens reageerde als volgt:
"Te weinig verschil in prijs tussen zorgverzekeraars en te weinig inzicht in kwaliteit. De zorgverzekeringsmarkt wordt beheerst door 4 grote concerns. Het aanbod van deze concerns lijkt op elkaar (..) Verzekeringsconcerns kennen voor soortgelijke producten echter nauwelijks premieverschillen. (..) Van daadwerkelijke concurrentie lijkt dan ook geen sprake, terwijl de reserves van de verschillende verzekeraars ver uiteenlopen en verschillend zijn gegroeid over de laatste jaren (170%-240%) boven het minumum van 150% dat DNB eist. De verzekeraars verschillen dus nogal in hun efficiëntie en er lijkt dus wel degelijk ruimte voor grotere premieconcurrentie."
Wat vinden jullie: heeft Michiel een punt?

 
 
 
 
Bas Leerink 21:45|12 februari 2014

Onzin. De premieverschillen (prijs, maar ook dekking) zijn al fors, en groeiende. Dit jaar de eerste min of meer succesvolle polissen met geselecteerde zorgaanbieders en lagere premie.
Concurrentie is enorm, en dat resulteert in lage eigen kosten en innovatie. De innovatie wordt vooral geremd door de enorme verandercapaciteit die de continue stroom overheidsinterventies opslokt. Als dat verminderd, dan zullen de innovaties het aanbod verder diversificeren.

 
 
 
 
 
@Bas Leerink
Winnie van Heesch 19:21|13 februari 2014
Contactpersoon

Dank voor deze bijdrage aan de discussie. ACM heeft het besparingspotentieel van verschillende financiële diensten laten onderzoeken. Zie http://www.consuwijzer.nl/financieel-besparingsoverzicht
Voor de basispolis (restitutie, zonder vrijwillig eigen risico) kwamen we uit op gemiddeld 90 EUR per volwassene per jaar, dat is dus 180 EUR voor een huishouden met twee volwassenen.
Is dat veel of weinig? Ik ben benieuwd naar de reacties.
@Bas Leerink: welke innovaties en differentiaties kunnen we nog tegemoet zien?

Als antwoord op door Bas Leerink

 
 
 
 
reinder groote 10:17|15 februari 2014

Sinds de liberalisering zijn de salarissen in de zorg alleen maar toegenomen. Huisartsen verdienen nu 80% meer. Dat terwijl de meeste minder zijn gaan verdienen. Bovendien maken zorgverzekeraars enorme winsten. Om de winsten nog verder te optimaliseren kiezen ze steeds meer voor het maken van aparte verzekeringen voor aparte groepen. een verzekering voor jongeren, voor hoogopgeleiden, voor ouderen, voor studenten, enz, enz. Sommige verzekeringen zijn alleen aantrekkelijk met een korting via werkgevers. Een verzekering voor alle Philipsmedewerkers? Ouderen betalen dan de hoogste prijs. Jongeren zouden zich moeten realiseren dat zij ooit oud zijn en gebonden aan een dure verzekering alleen voor ouderen. Wat valt er te kiezen als je gebonden bent door leeftijd, IQ, opleiding, werkgever of levensfase? De salarissen en winsten moeten aan banden worden gelegd.

 
 
 
 
reinder groote 11:35|18 februari 2014

Overstappen van zorgverzekeraar moet ook geen doel zijn. Als ik tevreden ben, blijf ik zitten, ook als het 20 euro goedkoper kan. Vertrouwen in je verzekeraar is ook belangrijk. Wordt er ook gekeken naar overstappen bij dezelfde verzekeraar? Als ik het eigen risico verander of extra pakketten neem of stop, is dat ook een beetje overstappen. Bij Energie gaat het minder om vertrouwen en elk jaar stap ik over. Vaak is het tweede jaar duur om het gegeven voordeel in het eerste jaar terug te verdienen, dus stap ik over. Soms gaan behandelingen over van het ene jaar naar het andere jaar en dan zou overstappen veel problemen kunnen geven. Niet overstappen van zorgverzekeraar is geen zonde. Met energie overstappen is simpel, mits je goed je standen opschrijft en doorgeeft aan beide leveranciers.

 
 
 
 
 
@reinder groote
Winnie van Heesch 10:38|19 februari 2014
Contactpersoon

Beste Reinder, ik ben het met je eens dat overstappen geen doel op zich moet zijn. Het gaat ons erom dat je, als je wíl overstappen, je ook in staat bent een keuze te maken die bij je wensen past. En dat het, waar het simpeler kan ook simpeler wordt.

Als antwoord op door reinder groote

 
 
 
 
annet middel 15:57|18 februari 2014

Ik denk dat collectiviteitskortingen (voor de collectiviteiten voor werknemers van bepaalde bedrijven) een belangrijke overstapdrempel zijn. Zelf ben ik de afgelopen jaren overgestapt van de collectiviteit van mijn werkgever naar die van mijn man en vice versa. Ik heb via vergelijkingssites alle premies vergeleken en de geboden korting is best groot. Verder vind ik een lage premie niet aantrekkelijk is als die gepaard gaat met een zeer beperkte keuzevrijheid. Ik bepaal liever zelf naar welk ziekenhuis ik ga, mocht dat nodig zijn.

 
 
 
 
 
Winnie van Heesch 11:22|19 februari 2014
Contactpersoon

Beste Annet, dank dat je meedenkt en je overstap-ervaring deelt. Mensen die via een werkgeverscollectief zijn verzekerd zullen vaak denken dat ze sowieso goedkoper uit zijn dan zonder collectiviteitskorting, en daarom zullen ze misschien niet zo gauw gaan vergelijken. Ik begrijp jij die vergelijking wél hebt gemaakt en dat die in jouw geval in het voordeel van het werkgeverscollectief uitviel. Dat is niet altijd zo, dus vergelijken kan lonen. Ik ben wel benieuwd hoeveel tijd/moeite het kostte om de prijs en voorwaarden (dekking, vrije zorgkeuze) van de polis die je had te vergelijken met het aanbod op de vergelijkingssites.
Je geeft aan dat je graag zelf bepaalt naar welk ziekenhuis je gaat als de situatie zich voordoet. Dat geldt voor heel veel Nederlanders. Maar betekent dat dat je alleen volledig vrije zorgkeuze wilt, of zijn er vormen van keuzebeperking en selectie door de verzekeraar denkbaar die je wel acceptabel vindt?

 
 
 
 
Esther Van Rems 22:00|27 februari 2014
Logopediepraktijk Bolsward

Men beseft zich niet dat er maar een paar concerns zijn. Als zorgverlener krijg je contracten van deze 8 concerns; en er zitten geen clausules dat bij een van de sublabels andere normen gelden. Ik heb patiënten die overstappen van Menzis omdat ik dat contract niet teken (wurgcontract), vervolgens me blij komen vertellen dat ze nu bij de Hema zitten....tja, dat is dus ook gewoon Menzis. Mijn patiënten zien door de bomen het bos niet, weten niet wat onder welk concern valt en de zorgverzekeraars geven aan de telefoon ook systematisch verkeerde antwoorden over de vergoedingen en contracteringen met zorgverleners....
Ik vind dat de sublabels moeten worden afgeschaft (maakt nl bij de zorgverlener niets! uit) of dat bij het sublabel standaard het hoofdconcern moet worden genoemd.
Daarnaast vind ik het frappant dat van 3 concerns ik nagenoeg gelijke contracten krijg op dezelfde dag (binnen hetzelfde half uur!!)...en de ACM zegt dat dat "afkijken" is.....

 
 
 

U kunt niet meer reageren