In welke andere sectoren moet ACM overstapdrempels aanpakken?

Deze stelling is gesloten

 

5 reacties

Contactpersonen

  • Tessa
    Schalm
  • Winnie
    van Heesch
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
Bart Heinink 14:07|10 maart 2014
Tele2

Tele2 is van mening dat overstapdrempels een aanzienlijke belemmering kunnen vormen voor het functioneren van markten. Dat geldt zeker ook in de telecommarkt. Weliswaar zijn overstapdrempels voor consumenten voor een belangrijk gedeelte weggenomen, voor zakelijke afnemers is dat zeker niet het geval. Overstapdrempels hebben bijvoorbeeld te maken met contractuele aspecten (stilzwijgende verlenging van contracten en bundels van contracten), transparantie (hoe werkt overstappen, waar vind ik informatie over mijn huidige diensten) en leverbetrouwbaarheid (als ik overstap, kan de nieuwe aanbieder garanderen dat mijn lijn blijft werken). Op al deze gebieden is aanzienlijke verbetering mogelijk waar de overheid als wetgever en toezichthouder ook een rol zou moeten spelen.

 
 
 
 
Marc Peeters 14:29|11 maart 2014
Ziggo

Ziggo deelt de wens van Tele2 om de overstapdrempels in de markt voor zakelijke telefonie aan te pakken. Overigens wordt die wens ook gedeeld door de politiek, zoals blijkt uit een breed gedragen motie die onlangs werd aangenomen over dit onderwerp.

Met het wegnemen van de barrières slaan we twee vliegen in één klap. Gebruikers krijgen betere bescherming en het bevordert concurrentie. Dat laatste levert weer lange termijn voordelen op voor de gebruikers. Volop kansen en keuzes dus!

 
 
 
 
jorn van steenis 15:32|12 maart 2014
Vodafone

De zakelijke vaste markt zit nog veel te veel op slot. Het moet voor zakelijke klanten veel makkelijker worden om over te stappen naar een andere aanbieder. Niet alleen worden zakelijke klanten op de vaste markten tegen gehouden door langdurige contracten, stilzwijgende verlenging en afkoopsommen, ook wordt overstappen nog als te complex ervaren. Goede voorlichting aan zakelijke klanten over overstappen, de beschikbaarheid van alle informatie die nodig is om over te stappen en gestroomlijnde overstapprocessen zijn belangrijk om zakelijke klanten eindelijk echt in beweging te laten komekrijgen. Dat is een voorwaarde om de markt goed te laten werken, en ervoor te zorgen dat zakelijke klanten tegen concurrerende voorwaarden diensten kunnen afnemen die bij hun wensen aansluiten. Het is belangrijk dat het onderwerp van zakelijke overstapdrempels hoog op de agenda wordt gezet, waarbij een rol is weggelegd voor zowel het toezicht en de wetgeving als de sector zelf. Tijd voor actie, het is te belangrijk voor de Nederlandse concurrentiepositie dat bedrijven over hoogwaardige en betaalbare vaste telecommunicatiediensten kunnen beschikken. ..

 
 
 
 
Marc van Bracht 23:16|13 maart 2014
Nox Telecom

In 1997 werd carrier select geïntroduceerd in de vaste telefoniemarkt. In 2000 opgevolgd door carrier pre selectie. En in 2007 werd wholesale line rental geïntroduceerd. Aangevuld met VoIP

Na 17 jaar (!) liberalisering in de zakelijke vaste telefoniemarkt heeft de (oud) monopolist nog steeds 85% marktaandeel.

Het wegnemen van overstapdrempels in de zakelijke markt voor vaste telefonie behoeft volgens mij geen verdere toelichting.

Marc van Bracht
Nox Telecom

 
 
 
 
 
Winnie van Heesch 17:20|14 maart 2014
Contactpersoon

Beste Bart, Marc, Jorn en Marc,
Dank voor jullie reactie in de laatste week van deze consultatie. Het is duidelijk dat de wens om overstapdrempels in de vaste zakelijke telefonie aan te pakken veel weerklank vindt. Voor het onderwerp van de stilzwijgende verlenging is EZ nu aan zet om een vervolg te geven aan de motie-De Liefde. We verwachten dat over dit vervolg binnenkort meer duidelijkheid komt. De sector zelf is bezig om te komen tot een overstapservice. Dit gebeurt op basis van zelfregulering. ACM woont de overleggen wel bij en draagt waar nodig bij aan het proces. Daarnaast ziet ACM toe op de rechten en plichten van afnemers en aanbieders bij het wijzigen van overeenkomsten. Zou ACM daarnaast volgens jullie nog meer kunnen en moeten doen?

 
 
 

U kunt niet meer reageren