Prijzen van geneesmiddelen

Prijzen van geneesmiddelen

 

Concurrentie in de farmaceutische sector draagt bij aan innovatie en de betaalbaarheid van medicijnen. De ACM ziet erop toe dat fabrikanten van geneesmiddelen zich houden aan de regels voor concurrentie. Kartels, misbruik van marktmacht of strategieën die erop gericht zijn om concurrentie uit te sluiten of toetreding te belemmeren pakken we aan. Dit soort gedrag is namelijk nadelig voor de consument. Daarnaast maken we ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijk hoe zij hun krachten kunnen bundelen   bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Dat is één van de sleutels om niet alleen geneesmiddelen, maar ook het totale pakket aan zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Tegelijkertijd willen we innovatie in de farmaceutische sector, waaronder de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, behouden en stimuleren. Bij ons toezicht houden we daarom rekening met het behoud van innovatieprikkels.

Samenwerking

Het beheersen van de kosten van geneesmiddelen is onderwerp van een breder maatschappelijk debat. Het toezicht van de ACM is hierin maar een schakel. Daarom werken we samen met andere toezichthouders in de zorgsector zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en met onze collega-toezichthouders in het buitenland. Ook gaan we de dialoog aan met stakeholders in de markt om samen oplossingen te vinden voor eventuele concurrentieproblemen.

 

Stellingen

 

Ook al geldt er voor een medicijn nog een patent, dan nog kan de ACM het mededingingsrecht inzetten om exorbitante prijzen te drukken. Wel moet de ACM rekening houden met prikkels voor farmaceutische fabrikanten om te innoveren.

 

Heel dure medicijnen wijzen op marktmacht van fabrikanten. Daartegen moet de ACM optreden.

 
 

Wat vindt u van de agendaonderwerpen van de ACM? Mist u een onderwerp? Laat het ons weten!