Welke problemen kom je tegen die de concurrentie bij je aanbesteding verminderen?

Deze stelling is gesloten

 

20 reacties

Contactpersonen

  • Jeroen
    Braaksma
  • Renske
    Fikkers
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Jeroen Braaksma 10:41|05 februari 2014
Contactpersoon

ACM hoort regelmatig van aanbestedende diensten dat de concurrentie bij hun opdracht tegenvalt en minder is dan verwacht. ACM is benieuwd bij welke markten dit speelt en waardoor dit komt. Wat kan ACM volgens jou bijdragen aan het oplossen van deze problemen?

 
 
 
 
Henkjan van Meer 16:40|05 februari 2014
Unie van Waterschappen

Grootste probleem naar mijn mening is het gebrek aan marktkennis bij de vakspecialisten. Binnen de overheid kunnen we veel meer met elkaar delen op dit terrein. ACM heeft veel marktkennis.

Ook het benchmarken van aanbestedingsresultaten zou hieraan kunnen bijdragen.

 
 
 
 
 
Renske Fikkers 18:07|05 februari 2014
Contactpersoon

Dank je voor je reactie, Henkjan! Dat horen we vaker. Welke marktkennis zou ACM kunnen delen met inkopers? En wat weerhoudt aanbestedende diensten ervan om aanbestedingsresultaten met elkaar te delen?

 
 
 
 
@Renske Fikkers
Henkjan van Meer 07:54|16 februari 2014
Unie van Waterschappen

Er is een inkooppakketindeling die veel AD's hanteren. Binnen deze inkooppakketten weet een AD hoeveel wordt uitgegeven door wie en bij wie. Graag zou ik ook willen weten welke bedrijven in mijn regio/Nederland binnen welk inkooppakket opereren, aan hoeveel aanbestedingen zij mee doen met welk resultaat?
Daarnaast denk ik dat het toch mogelijk moet zijn om een register aan te leggen waar bedrijven kunnen aangeven in welke opdrachten zij geïnteresseerd zijn, in welke regio, waarbij elk bedrijf een aantal kengetallen over zijn bedrijf meegeeft?

Op basis van deze gegevens kan een AD een strategie opstellen waarin o.a.
gekeken kan worden naar maximale concurrentiestelling.

Als antwoord op door Renske Fikkers

 
 
 
 
 
@Henkjan van Meer
Renske Fikkers 17:14|24 februari 2014
Contactpersoon

Dank je voor je bijdrage, Henkjan! Vraag aan alle inkopers: zou inzicht in welke partijen kunnen inschrijven op je aanbesteding je helpen? En informatie over waar partijen hebben ingeschreven en met welk resultaat? Welke andere informatie zou je helpen?

Als antwoord op door Henkjan van Meer

 
 
 
 
Maarten Smelt 09:22|06 februari 2014
Veiligheidsregio Twente / Brandweer Twente

Als aanbestedende diensten worden we vanuit Europese- en Nationale wet- en regelgeving gedwongen om bepaalde diensten aan te besteden. Mijn stelling: Meerdere diensten zijn minder of zelfs geheel niet geschikt om aan te besteden; dit is deels ondervangen in de 2A en 2B opdeling. Deze opdeling is mijns inziens aan een herziening toe.
Bijvoorbeeld voor de dienst: Verzekeringen.
De assurantiemarkt is in mijn beleving een redelijk gesloten difuse markt. Als inkopers ontbreekt ons vaak de vakinhoudelijke kennis. Om verzekeringen aan te besteden zijn we veelal gedwongen om een makelaar in de arm te nemen. Deze makelaar heeft vaak al zijn eigen voorkeuren i.v.m. ondoorzichtige afspraken.
Daarnaast zijn de verzekeraars zo georganiseerd, dat er nooit rechtstreeks een verzekeraar uit de EU zal inschrijven. Dit inschrijven gebeurt altijd via een Nederlandse partij. Die Nederlandse partijen hebben onderling weer afspraken (Verdeel en heers) Kortom: hier schieten we de oorsprong van het aanbesteden (vrije marktwerking) ver voorbij. Bij het aanbesteden van verzekeringen betalen we als aanbestedende dienst altijd te veel voor een door de markt gedicteerd product!

 
 
 
 
 
@Maarten Smelt
Renske Fikkers 16:20|06 februari 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie, Maarten! Vraag aan iedereen: wordt het signaal van Maarten over adviesbureaus en/of makelaars herkend? En het signaal over alleen Nederlandse partijen die inschrijven? Wat zou van dat laatste de achtergrond kunnen zijn?

Als antwoord op door Maarten Smelt

 
 
 
 
@Renske Fikkers
Mireille Hendriks 14:23|10 februari 2014
Ministerie van Defensie, CDC

Ik zie dat veelal alleen Nederlandse bedrijven inschrijven omdat de gepubliceerde stukken vaak alleen in het Nederlands verkrijgbaar zijn en ook alle correspondentie in het Nederlands wordt gevoerd. Het is voor buitenlandse bedrijven vaak niet de moeite om het hele pakket aan documenten te vertalen, dat is veel te kostbaar.
Daar komt bij dat het voor buitenlandse bedrijven in mijn ervaring makkelijker is om in te schrijven op leveringen dan op diensten die toch vaak in Nederland worden verricht en waar ook weer Nederlandstalig personeel voor nodig is om het uit te voeren.

Als antwoord op door Renske Fikkers

 
 
 
 
 
@Mireille Hendriks
Jeroen Braaksma 09:41|11 februari 2014
Contactpersoon

Dat klinkt logisch. Zijn er dan wel buitenlandse bedrijven met Nederlandse vestigingen die inschrijven, of zijn het echt vooral Nederlandse bedrijven?

Als antwoord op door Mireille Hendriks

 
 
 
 
@Renske Fikkers
Henkjan van Meer 07:58|16 februari 2014
Unie van Waterschappen

Binnen de waterschappen is een platform actief die verzekeringen aanbesteed. Deze werkgroep heeft in inmiddels voldoende kennis en omvang dat ik van mening ben dat wat hierboven wordt gesteld tegen gegaan wordt.

Als antwoord op door Renske Fikkers

 
 
 
 
 
@Henkjan van Meer
Jeroen Braaksma 17:19|24 februari 2014
Contactpersoon

Hoe werkt dat dan? Hoe zorgt die kennis ervoor dat je als aanbestedende dienst meer of betere inschrijvingen krijgt voor je opdrachten?

Als antwoord op door Henkjan van Meer

 
 
 
 
 
@Maarten Smelt
Jeroen Braaksma 17:22|24 februari 2014
Contactpersoon

Als meer mensen moeite hebben om goede/voldoende inschrijvingen te krijgen bij aanbestedingen van verzekeringen, horen we dat graag via: https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/tip-ons/

Als antwoord op door Maarten Smelt

 
 
 
 
Theo van der Linden 12:33|06 februari 2014
vdlc

Het grootste probleem is m.i. het feit dat veel gemeenten bewust de concurrentie beperken. Die gemeenten gaan bij aanbestedingen uit van een voorkeur voor plaatselijke of regionale bedrijven. Dat is vanuit een politiek en bestuurlijk standpunt zeer begrijpelijk (bevorderen plaatselijke werkgelegenheid etc).

Nu de Gids proportionaliteit de drempel voor meervoudig onderhandse aanbestedingen heeft opgeschroefd tot € 1.500.000,- voor werken, mogen gemeenten bijna alles onderhands aanbesteden en hebben zij vrij spel op dit gebied. De aanbestedingswet is helaas ook niet echt duidelijk.

Bij de toelichting op de nota van wijziging op de Aanbestedingswet (kamerstuk 32 440 nr 11) gaat men in op de keuze van de ondernemers:
“Ook de uit te nodigen ondernemers dienen op basis van objectieve criteria uitgekozen te worden. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf kan objectieve criteria toepassen zoals ervaring in de desbetreffende sector, omvang en infrastructuur van de onderneming, technische en professionele vaardigheden of andere elementen.”

Maar zeg nou zelf: is ervaring in de desbetreffende sector een objectief criterium? Hoe meet je dat dan? En is omvang en infrastructuur een objectief criterium? Hoe groter hoe beter? We wilden toch juist het MKB meer kansen geven?

 
 
 
 
 
@Theo van der Linden
Renske Fikkers 16:37|06 februari 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je bericht, Theo. Hebben jullie ideeën over hoe inkopers aangemoedigd zouden kunnen worden om toch te kiezen voor meer concurrentie? Of is dat misschien helemaal niet nodig volgens jullie?

Voor alle deelnemers : sommige signalen die we op dit forum krijgen zullen meer op het terrein van PIANOo liggen dan dat van ACM. We delen deze signalen met PIANOo en bekijken met hen hoe ze het beste kunnen worden opgepakt.

Als antwoord op door Theo van der Linden

 
 
 
 
@Renske Fikkers
Henkjan van Meer 08:02|16 februari 2014
Unie van Waterschappen

Renske, goed dat je als reactie op deze bijdrage verwijst naar PIANOo. PIANOo heeft over dit onderwerp veel informatie beschikbaar o.a. over de (objectieve) selectie van leveranciers bij onderhandse aanbestedingen. Zie www.pianoo.nl of stuur een e-mail naar info@pianoo.nl

Als antwoord op door Renske Fikkers

 
 
 
 
 
Jeroen Braaksma 09:43|11 februari 2014
Contactpersoon

Ik ben benieuwd hoe inkopers eigenlijk kunnen zien of er scherpe concurrentie is bij hun aanbesteding. Vergelijk je daarvoor de binnengekomen offertes, of kijk je bijvoorbeeld ook naar eerdere aanbestedingen of aanbestedingen van collega overheden (benchmarking)?

 
 
 
 
jan bozelie 14:49|22 februari 2014
----

leuk die hele discussie over aanbesteding
Maar die aanbesteding leid ook vaak tot een heleboel meer kosten, vooraf en achteraf . Neem alleen maar bv het specificeren van alle eisen die we bv met een nederlands bedrijf vanzelfsprekend vinden, of garantie stellingen die achteraf anders geinterpreteerd kunnen worden als dat we "normaal vinden"
aanrijd tijden bij de 40 jarige bedrijfstijd , beschikbaar houden van spare parts
Een mooi voorbeeld vind ik die paar snelle treintjes die nu nog steeds stilstaan !
Ook vind ik eu aanbesteding niet altijd eerlijk, naar inovatieve projecten . Met veel pijn , moeite, en geld heeft een ontwikkeling plaats gevonden tussen nederlandse bedrijven , om het product te krijgen wat je wil hebben. En al het dan gaat om de uitrol moeten in in keer alle inovaties er uitgelaten worden , omdat er anders helemaal geen concurrentie is .
Kijk aub ook naar de andere kant , concurrentie is goed , maar het moet voordeel hebben , "ook op de langere termijn" en technisch appels met appels vergelijken

 
 
 
 
 
@jan bozelie
Renske Fikkers 17:36|24 februari 2014
Contactpersoon

Dank voor je reactie, Jan! De knelpunten die je signaleert zouden toch voorkomen worden als de aanbesteding goed (en transparant) wordt ingericht? En zorgt eerlijke concurrentie ervoor dat de aanbestedende dienst het beste uit de aanbesteding haalt. Hebben anderen hier ook ideeën over?

Als antwoord op door jan bozelie

 
 
 
 
Yolanda Reus 02:12|04 maart 2014
FNV Beveiliging

Concurrentie, eerlijk of niet, wordt vaak betaalt door werknemers in de concurrerende bedrijven. Per cao proberen we concurrentie gezond te houden, dus concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

Nog te vaak zien we dat aan de laagste prijs een groot (of doorslaggevend) belang wordt gehecht en er weinig eisen worden gesteld die de ongewenste sociale gevolgen van aanbesteding trachten te dempen.

In de beveiliging is een eerste stap gezet, door op te nemen dat zittende beveiligers ook na een aanbesteding moeten worden overgenomen door de partij die de opdracht gegund heeft gekregen.Daarmee worden ervaren, oudere en daardoor vaak ook iets duurdere beveiligers niet meer aan de kant gezet en ervaren werknemers een grotere baanzekerheid. Uiteraard blijven alle arbeidsvoorwaarden behouden in zo'n transactie.

Belemmerd dat de concurrentie? Hopelijk wel. Want een race naar de bodem mag best gelopen worden, maar niet over de rug van werknemers. Concurrentie zou plaats moeten vinden op kwaliteit, innovatie en goed management, niet op arbeidsvoorwaarden.

 
 
 
 
Paul Overtoom 21:43|14 maart 2014

Een beetje aan de late kant ben ik bang, maar hier mijn reactie: Ik kan alleen oordelen over mijn eigen sector: de commerciële banken. Ik zie daar enkele problemen die de concurrentie verminderen: 1. Het uitsluitingscriterium "ernstige fout" bij de eigen verklaring ex art. 45. Dit is al jaren een groot probleem, omdat dit een subjectief begrip is. Inkopers en verkopers interpreteren dit begrip telkens anders. Het is inmiddels een facultatieve verklaring, maar de meeste inkopers vinken het toch maar aan zonder zich te realiseren dat verkopers zelf gaan verzinnen wat ze onder "ernstig" moeten verstaan. Zonder in te gaan op individuele aanbestedingen kan ik uit eigen ervaring zeggen dat dit enkele probleem onbedoelde resultaten op heeft geleverd. Wij hebben er vaak voor gepleit het criterium een objectieve maatstaf mee te geven of het weg te laten, maar helaas zonder succes. 2. Het opnemen van diensten die helemaal niet hoeven te worden afgenomen in de gunningscriteria. Bij aanbestedingen van betalingsverkeer vragen inkopers vaak om een rentepercentage voor debet- en creditgelden. Banken met een hoge rating hebben daarbij een voordeel omdat ze goedkoper geld aantrekken in de markt. In de praktijk echter wordt geld vaak "weggezet" op basis van tarieven die op de dag zelf in de markt worden gevraagd; datzelfde gebeurt met kortdurende tekorten. Wij pleiten er al jaren voor om de debet- en credittarieven niet in de aanbesteding op te nemen en de de aanbesteding te concentreren op het betalingsverkeer, maar ook hier zonder succes.

 
 
 

U kunt niet meer reageren