In welke sectoren zitten volgens jou de grootste concurrentieproblemen bij aanbestedingen?

Deze stelling is gesloten

 

2 reacties

Contactpersonen

  • Jeroen
    Braaksma
  • Renske
    Fikkers
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Jeroen Braaksma 09:51|12 maart 2014
Contactpersoon

In het verleden hebben we bijvoorbeeld al veel concurrentieproblemen opgespoord en aangepakt in bouw-sectoren. Naar welke sectoren zou ACM nog meer moeten kijken? Heb je een concrete tip of signaal over een specifieke aanbesteding? Dan kun je dat aan ons melden via www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/tip-ons/

 
 
 
 
Paul Overtoom 12:18|14 maart 2014

Een beetje aan de late kant ben ik bang, maar hier mijn reactie:

Ik kan alleen oordelen over mijn eigen sector: de commerciële banken. Ik zie daar enkele problemen die de concurrentie verminderen:
1. Het uitsluitingscriterium "ernstige fout" bij de eigen verklaring ex art. 45. Dit is al jaren een groot probleem, omdat dit een subjectief begrip is. Inkopers en verkopers interpreteren dit begrip telkens anders. Het is inmiddels een facultatieve verklaring, maar de meeste inkopers vinken het toch maar aan zonder zich te realiseren dat verkopers zelf gaan verzinnen wat ze onder "ernstig" moeten verstaan. Zonder in te gaan op individuele aanbestedingen kan ik uit eigen ervaring zeggen dat dit enkele probleem onbedoelde resultaten op heeft geleverd. Wij hebben er vaak voor gepleit het criterium een objectieve maatstaf mee te geven of het weg te laten, maar helaas zonder succes.
2. Het opnemen van diensten die helemaal niet hoeven te worden afgenomen in de gunningscriteria. Bij aanbestedingen van betalingsverkeer vragen inkopers vaak om een rentepercentage voor debet- en creditgelden. Banken met een hoge rating hebben daarbij een voordeel omdat ze goedkoper geld aantrekken in de markt. In de praktijk echter wordt geld vaak "weggezet" op basis van tarieven die op de dag zelf in de markt worden gevraagd; datzelfde gebeurt met kortdurende tekorten. Wij pleiten er al jaren voor om de debet- en credittarieven niet in de aanbesteding op te nemen en de de aanbesteding te concentreren op het betalingsverkeer, maar ook hier zonder succes.

 
 
 

U kunt niet meer reageren