Publieke aanbestedingen (2014-2015)

Overheden zijn in veel gevallen verplicht de inkoop van producten en diensten aan te besteden. Helaas leidt een aanbesteding niet altijd tot een eerlijke uitkomst voor de overheidsdienst en betrokken bedrijven. Bijvoorbeeld doordat bedrijven vooraf met elkaar overleggen om de uitkomst van de aanbesteding te manipuleren. Soms kan de concurrentie in een aanbesteding ook onbedoeld worden beperkt, bijvoorbeeld door de omvang van de aanbesteding of de eisen die gesteld worden door de aanbestedende dienst. Het gevolg is dat de overheid meer belastinggeld moet uitgeven dan wanneer de aanbesteding goed zou zijn verlopen.

Rol ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is alert op signalen over oneerlijke concurrentie bij publieke aanbestedingen. Dan kan ACM onderzoeken wat er precies aan de hand is en betrokken bedrijven en personen beboeten. ACM heeft tips voor overheidsdiensten om samenspanning tussen bieders zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor maken meer inschrijvende bedrijven een eerlijke kans en kunnen overheidsdiensten het beste resultaat halen uit hun aanbesteding.

ACM ziet soms dat aanbestedende diensten meer concurrentie zouden kunnen krijgen door bij het formuleren van hun eisen bij aanbestedingen te letten op mogelijke gevolgen voor de mededinging. ACM werkt samen met PIANOo om aanbestedende diensten hierin te adviseren. PIANOo is het expertisecentrum aanbesteden van de overheid dat aanbestedende diensten helpt hun inkoop te professionaliseren door het geven van advies, instrumenten en praktische tips.

Heeft u een tip over kartelafspraken of specifieke overtredingen?

Dan ontvangen wij deze graag rechtstreeks via ons tipformulier .

 

Stellingen

Contactpersonen

  • Jeroen
    Braaksma
  • Renske
    Fikkers
 
 

In welke sectoren zitten volgens jou de grootste concurrentieproblemen bij aanbestedingen?

 

Zorgen adviesbureaus voor oneerlijke concurrentie bij aanbestedingen?

 
 

Hoe herken jij een mogelijk kartel in je aanbesteding?

 

Welke problemen kom je tegen die de concurrentie bij je aanbesteding verminderen?