Resultaten consultatie Consument in de zorg (2014-2015)

ACM heeft gedurende 6 weken 5 stellingen en 2 polls online gezet. Patiënten en zorgverzekeraars hebben slechts zeer beperkt deelgenomen aan de online discussie. Met name paramedici hebben met ACM meegedacht over de consument in de zorg.

Volgens enkele deelnemers aan dit forum zijn er geen afspraken tussen zorgaanbieders die de patiënt in zijn vrije keuze belemmeren. Ook ervaren zij geen drempels om zich ergens als zorgaanbieder te vestigen. Wel staan (te) lage vergoedingen van verzekeraars kwalitatief goede zorg en investeringen in innovaties in de weg, aldus de paramedici. Zij gaven aan dat zorgverzekeraars vooral op prijs en niet op kwaliteit inkopen.

De stelling dat zorgaanbieders afspraken maken bijvoorbeeld over de verdeling van patiënten en diensten, die niet in het belang zijn van patiënten, werd niet herkend. Volgens de deelnemers zou ACM zich vooral moeten bezig houden met het bevorderen van samenwerking tussen zorgaanbieders.

Vervolgstappen

Als dit in het belang is van de consument, vindt ACM het belangrijk dat zorgaanbieders kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als hierdoor de kwaliteit van behandelingen verbetert. Of als de zorgkosten (en dus verzekeringspremies) omlaag gaan.

Over de samenwerking tussen ziekenhuizen heeft ACM in 2013 de leidraad ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’ uitgebracht. Voor de eerstelijnszorg, GGZ, langdurige zorg en jeugdzorg gaat ACM nu ook een dergelijke leidraad ontwikkelen. De reacties uit de consultatie van zelfstandige zorgaanbieders zoals logopedisten en fysiotherapeuten, neemt ACM hierin mee. In deze leidraden wil ACM duidelijkheid bieden over de initiatieven die zijn toegestaan, omdat zij in het belang van de patiënt zijn, en welke niet. ACM verwacht in de loop van 2014 met deze leidraden naar buiten te komen.

 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  • Hein
    Tacken
  • Marlous
    Broekhuizen
 
 

Farmaceuten zorgen er voor dat artsen te dure geneesmiddelen voorschrijven

 

In het toezicht op de zorg moet ACM zich vooral richten op:

 
 

Innovaties in de zorg komen veel sneller van de grond als...

 

Zorgaanbieders maken te vaak afspraken met elkaar die schadelijk zijn voor patienten, bijvoorbeeld over de verdeling van patiënten en diensten.

 
 

Zorgverzekeraars kopen zorg vooral in op de prijs en veel minder op de kwaliteit.

 

Het is voor een nieuwe aanbieder van zorg heel lastig om zich te vestigen

 
 

Als een patiënt ontevreden is over zijn zorgaanbieder kan hij gemakkelijk overstappen.