Resultaten consultatie Digitale economie

Resultaten consultatie

agendaonderwerp ‘digitale economie’. Ook hebben wij mensen om een reactie op dit onderwerp gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. We hebben via denkmee.acm.nl 22 reacties gekregen. Van korte suggesties tot uitgebreide pleidooien. Er leeft zorg over discriminatie van consumenten op basis van hun gegevensprofiel. En over personaliseren van advertenties. De overheid moet vooral het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven in delen van data voor nieuwe toepassingen. De reacties sluiten goed aan op de onderwerpen die de ACM onder meer in het ACM Signaal 2018 heeft beschreven.

Vervolgstappen

ACM richt zich de komende tijd in het bijzonder op de volgende onderwerpen binnen de digitale economie:

  • Goede en open infrastructuur voor een snel en betaalbaar internet
  • De macht van bedrijven door gebruik van data en algoritmes
  • Duidelijke informatie en keuzevrijheid voor online consumenten

Lees meer over ons agendaonderwerp digitale economie op acm.nl 

 

Behandelde stellingen:

 

Ik heb liever gerichte advertenties op basis van mijn persoonlijke data dan voor mij irrelevante reclame

 

Ik wil ‘gratis’ toegang tot apps en online diensten. In ruil daarvoor mogen bedrijven mijn persoonsgegevens gebruiken voor gerichte advertenties

 
 

Om innovatie en ondernemerschap te bevorderen moeten bedrijven verplicht worden data te delen.

 

Het is de taak van de ACM om ervoor te zorgen dat data en algoritmes niet in het nadeel van de consument werken.

 
 

Wat vindt u van de agendaonderwerpen van de ACM? Mist u een onderwerp? Laat het ons weten!