Resultaten consultatie Energiemarkt in transitie

Via denkmee.acm.nl hebben mensen 2 weken lang kunnen meedenken over ons agendaonderwerp ‘Energiemarkt in transitie’. We hebben op dit forum in totaal 22 reacties ontvangen. Ook hebben wij mensen om een reactie gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. In de reacties zaten belangrijke signalen die we zullen gebruiken bij onze taak bij te dragen aan een goed werkende energiemarkt. Zo gaven mensen aan zorgen te hebben over de risico’s van elektriciteitsprijzen die van uur tot uur verschillen. Je zou dan uiteindelijk wel eens duurder uit kunnen zijn. Ook vreest men voor negatieve gevolgen als lokale energie-coöperaties van het net af gaan. De nettarieven zouden dan wel eens fors kunnen gaan stijgen voor degenen die wel op het publieke net aangesloten blijven.

Vervolgstappen

  • De stap naar een duurzame energievoorziening efficiënt te laten verlopen, zodat energie betaalbaar blijft. Goed werkende markten spelen daarbij een onmisbare rol. De ACM ziet erop toe dat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk kan doen door o concurrentie te bevorderen zodat consumenten keuzemogelijkheden behouden. o tarieven en andere voorwaarden te reguleren wanneer concurrentie niet goed mogelijk is zodat het net voor alle aangeslotenen betaalbaar blijft.
  • Bij de omschakeling naar een duurzame energievoorziening te blijven voldoen aan de randvoorwaarde van betrouwbaarheid. Op weg naar duurzame energie moeten consumenten en bedrijven op de levering van energie kunnen blijven vertrouwen.
  • De consument goed te informeren over zijn rechten zodat deze sterk staat en bewuste keuzes kan maken op basis van goede en begrijpelijke informatie.

Lees meer over ons agendaonderwerp Energiemarkt in transitie op acm.nl .

 

Behandelde stellingen:

 

Om consumenten bij lokale energie-initiatieven kansen en keuzes te bieden, moeten ze altijd op het publieke netwerk aangesloten kunnen zijn.

 

Als elektriciteitsprijzen voor consumenten van uur tot uur gaan verschillen, zal ik daar absoluut mijn elektriciteitsverbruik op afstemmen.

 
 

Wat vindt u van de agendaonderwerpen van de ACM? Mist u een onderwerp? Laat het ons weten!