Resultaten consultatie Gezonde samenwerking in de zorg

ACM heeft gedurende 5 weken 3 stellingen op dit forum geplaatst: over samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, over toezicht van ACM in de eerstelijnszorg en als laatste de inkoop van langdurige zorg door gemeenten. De stelling over samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars leverde de meeste reacties op. De kern van de reacties is dat veelal de zorgverzekeraar nog de (te) dominante positie in de onderhandelingen heeft.

Ronde tafel

Tijdens de ronde tafel discussieerden vertegenwoordigers van zorgaanbieders over de samenwerking in de zorg en de praktische problemen die zich daar voordoen. Volgens enkele deelnemers is de relatie tussen zorgverzekeraar en aanbieder een bron van zorgen. De zorgverzekeraars willen de prijs laag  houden. De kwaliteit komt daardoor onder druk te staan. Ook zien sommige deelnemers grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van zorg. Door de soms lage prijzen komen sommige zorgaanbieders in de problemen.

Vervolgstappen

Door de komende twee jaar marktstudies, goede voorbeelden en kaders te publiceren, maakt ACM duidelijk wat gezonde samenwerking inhoudt. Zo doen we een marktstudie naar de concurrentie tussen de zorgverzekeraars en doen we onderzoek naar het onderhandelingsproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. We werken ook aan een visie op de gezamenlijke inkoop van dure medicijnen door ziekenhuizen. Wij blijven in gesprek met de zorgsector om samenwerking in het belang van de consument te bevorderen.

 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  •  
  • Sandra
    van Egmond
 
 

Gemeenten moeten steeds meer langdurige zorg inkopen. Hoe houden zij daarbij rekening met de kwaliteit en prijs? Heeft u voorbeelden?

 

Zonder angst voor een boete van ACM zullen er in de eerste lijn meer samenwerkingen in het belang van de patiënt tot stand komen.

 
 

Hoezo grote boze zorgverzekeraar? Ziekenhuizen zijn gelijkwaardige partijen in de onderhandelingen.