Resultaten consultatie Havens en transport

ACM heeft via dit forum gedurende 5 weken om signalen gevraagd over de haven- en transportsector. De gepubliceerde stellingen hebben geen reacties opgeleverd. Wel hebben we op andere wijze aanwijzingen over mogelijke misstanden in de haven ontvangen.  Daarnaast heeft ACM een ronde tafel georganiseerd voor toezichthouders in de haven, zoals de douane, de DCMR, FIOD en ILT. Op die manier hebben wij nog beter inzicht gekregen in de structuur en samenwerking in de haven en de mogelijke risico’s voor eerlijke concurrentie.

Vervolgstappen

ACM richt zich de komende twee jaar op twee sporen: het voorkomen van oneerlijke concurrentie door voorlichting aan bedrijven in de haven- en transportsector. Daarnaast doen we onderzoek naar bedrijven die de Mededingingswet overtreden. Heeft u een tip over kartelafspraken of specifieke overtredingen? Dan ontvangen wij deze graag rechtstreeks via ons tipformulier .

 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  •  
  • Stijn
    van den Broek
 
 

Wat zijn marktproblemen op het gebied van haven & transport die ACM zou moeten aanpakken?

 

Als ondernemingen in de haven en & transport de Mededingingswet overtreden komt dit omdat......

 
 

ACM heeft onlangs met andere toezichthouders in de haven om de tafel gezeten. Ziet u oneerlijke concurrentie in de haven? Meld het ons.