Resultaten consultatie Havens en transport

ACM heeft via denkmee.acm.nl gedurende 2 weken om signalen gevraagd over de haven- en transportsector. Ook hebben wij mensen om een reactie op dit onderwerp gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. We hebben via denkmee.acm.nl 1 reactie gekregen. Deze gaat over het belang van integriteit in de havensector. De ACM wordt gevraagd dit aspect mee te nemen in gesprekken met havenbedrijven.

De ACM is al langer in dialoog met de havensector. Zo willen we ervoor zorgen dat havenondernemers gedegen kennis hebben van de concurrentieregels en deze beter naleven. De ACM ontwikkelt voor dit doel samen met brancheorganisaties en havenondernemingen e-learning modules met uitleg over mededinging.

Vervolgstappen

Ook in 2018 is de ACM in gesprek met de havensector, waaronder de havenbedrijven van de grote havens, de brancheverenigingen en havenondernemers.

De ACM richt zich de komende tijd op:

  • Voorlichting aan ondernemers over de concurrentieregels;
  • onderzoek naar overtreders van de concurrentieregels;
  • het structureel vergroten van kennis en naleving van de mededingingsregels. We sporen havenbedrijven aan om mededinging meer aandacht te geven binnen hun onderneming. Dat kan onder meer door medewerkers de samen met de ACM ontwikkelde e-learning modules over mededinging te laten volgen.

Lees meer over ons agendaonderwerp Havens en transport op acm.nl 

 

Behandelde stellingen:

 

Wat zijn marktproblemen op het gebied van havens en transport die ACM zou moeten aanpakken?

 

Wat vindt u van de agendaonderwerpen van de ACM? Mist u een onderwerp? Laat het ons weten!