Resultaten consultatie Overheid en markt

ACM heeft gedurende 5 weken 2 stellingen over het thema Overheid en Markt online gezet. De reacties gingen vooral over de effecten van de Wet Markt en Overheid. Eén deelnemer vindt dat een strikte toepassing van de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid ertoe kan leiden dat overheden terughoudend worden in het financieren van publieke voorzieningen. Andere deelnemers vinden dat de Wet Markt en Overheid nog teveel ruimte biedt aan overheden om oneerlijk te concurreren. Andere reacties gingen over oneerlijke concurrentie als gevolg van ‘inbesteding’ en concurrentievoordelen van gesubsidieerde instellingen.

Vervolgstappen

ACM heeft in 2016 en 2017 extra oog voor het behartigen van publieke belangen wanneer de overheid die zich op de markt begeeft. In wetgeving is niet altijd duidelijk vastgelegd wat de reikwijdte is van de publieke belangen. Of waarom overheidsoptreden in de markt nodig is om deze publieke belangen te behartigen. Ook is niet altijd duidelijk welke publiek belang vóór gaat, bijvoorbeeld ‘mededinging’ of ‘duurzaamheid’. Wij willen hierover duidelijkheid krijgen, voor ons eigen optreden en voor dat van marktpartijen. In het Signaal, dat we in maart 2016 gepubliceerd hebben bij het jaarverslag, geven we de eerste aanzet voor de discussie hierover.

 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  •  
  • Ronald
    Timmerman
 
 

Het is goed dat de overheid de rollen van aandeelhouder en ondernemer op de markt vervult, want dat is nodig voor het behartigen van publieke belangen

 

De overheid als ondernemer, opdrachtgever en aandeelhouder. Wat betekent dit voor concurrerende ondernemers?