Resultaten consultatie Overheid en markt (2016)

ACM heeft gedurende 5 weken 2 stellingen over het thema Overheid en Markt online gezet. De reacties gingen vooral over de effecten van de Wet Markt en Overheid. Eén deelnemer vindt dat een strikte toepassing van de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid ertoe kan leiden dat overheden terughoudend worden in het financieren van publieke voorzieningen. Andere deelnemers vinden dat de Wet Markt en Overheid nog teveel ruimte biedt aan overheden om oneerlijk te concurreren. Andere reacties gingen over oneerlijke concurrentie als gevolg van ‘inbesteding’ en concurrentievoordelen van gesubsidieerde instellingen.

Vervolgstappen

ACM heeft in 2016 en 2017 extra oog voor het behartigen van publieke belangen wanneer de overheid die zich op de markt begeeft. In wetgeving is niet altijd duidelijk vastgelegd wat de reikwijdte is van de publieke belangen. Of waarom overheidsoptreden in de markt nodig is om deze publieke belangen te behartigen. Ook is niet altijd duidelijk welke publiek belang vóór gaat, bijvoorbeeld ‘mededinging’ of ‘duurzaamheid’. Wij willen hierover duidelijkheid krijgen, voor ons eigen optreden en voor dat van marktpartijen. In het Signaal, dat we in maart 2016 gepubliceerd hebben bij het jaarverslag, geven we de eerste aanzet voor de discussie hierover.

  • Meer informatie op de website van ACM
 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  • Tessa
    Schalm
  • Winnie
    van Heesch
 
 

Er moet een (eenmalige) nationale overstapdag voor energie komen.

 

In welke andere sectoren moet ACM overstapdrempels aanpakken?

 
 

Consumenten stappen niet over van energieleverancier omdat...

 

Consumenten stappen niet over van zorgverzekeraar omdat....

 
 

Het is goed dat er prijsvergelijkers zijn om je te helpen bij het overstappen.

 

Zorgverzekeringen via je werkgever maken het moelijker om over te stappen.

 
 

De prijzen in het aanbod van de energieleverancier én op de energienota moeten simpeler en vergelijkbaarder. Alleen dan kunnen consumenten goed kiezen

 

Overstappen wordt pas interessant als de premieverschillen groter worden. De zorgverzekeraars concurreren nu onvoldoende met elkaar.

 
 

Wat kan consumenten beletten over te stappen van zorgverzekeraar? En wat kunnen we daaraan doen?

 

Wat kan consumenten beletten over te stappen van energieleverancier? En wat kunnen we daaraan doen?