Resultaten consultatie Prijzen van geneesmiddelen

Via denkmee.acm.nl hebben mensen 2 weken lang kunnen meedenken over ons agendaonderwerp ‘Prijzen van geneesmiddelen’. We hebben op dit forum in totaal 22 reacties ontvangen op onze stellingen over dit thema. Ook hebben wij mensen om een reactie gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. Uit de reacties blijkt dat er zorgen zijn over de hoge prijzen van geneesmiddelen. Dat gaat dan onder meer over de vraag of een prijs van een medicijn in verhouding staat tot de kosten. Sommigen pleiten in dit verband voor meer openheid van farmaceutische bedrijven over de prijsopbouw en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. En anderen vinden zelfs dat het nodig is om beperkingen aan de prijs op te leggen. De reacties vormen relevante input voor onze aanpak van dit agendathema.

Vervolgstappen

De ACM richt zich in 2018 en 2019 onder meer op:

  • Dialoog met relevante marktpartijen en andere toezichthouders op de zorgsector
  • Toelichting op onze rol bij het aanpakken van marktproblemen in de farmaceutische sector
  • Onderzoek naar mogelijke concurrentieproblemen en effectieve oplossingen hiervan
  • Voorlichting over de ruimte voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen

Lees meer over ons agendaonderwerp ‘Prijzen van geneesmiddelen’ op acm.nl 

 

Behandelde stellingen:

 

Ook al geldt er voor een medicijn nog een patent, dan nog kan de ACM het mededingingsrecht inzetten om exorbitante prijzen te drukken. Wel moet de ACM rekening houden met prikkels voor farmaceutische fabrikanten om te innoveren.

 

Heel dure medicijnen wijzen op marktmacht van fabrikanten. Daartegen moet de ACM optreden.

 
 

Wat vindt u van de agendaonderwerpen van de ACM? Mist u een onderwerp? Laat het ons weten!