Resultaten consultatie Publieke aanbestedingen (2014-2015)

ACM heeft gedurende 6 weken 5 stellingen en vragen online gezet. Met name inkopers bij overheden hebben gereageerd. Daarnaast heeft ACM signalen binnengekregen over kartelvorming bij aanbestedingen in verschillende sectoren. ACM neemt deze signalen zeer serieus en roept aanbestedende diensten op hun vermoedens bij ACM te blijven melden. Over lopende onderzoeken kan ACM verder geen mededelingen doen.

Uit de reacties blijkt dat inkopers behoefte hebben aan marktkennis om hun aanbesteding goed te kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld informatie over welke partijen op een markt actief zijn en hoe vergelijkbare aanbestedingen zijn gegaan. ACM beschikt voor veel sectoren over openbare informatie door onderzoeken die zij doet bij de beoordeling van fusies en concentraties. ACM gaat bekijken hoe aanbestedende diensten kunnen profiteren van deze marktkennis.

Er is weinig respons gekomen op de vraag hoe inkopers een mogelijk kartel herkennen bij een publieke aanbesteding. Daarom gaat ACM bij een aantal aanbestedende diensten langs om te bekijken of er meer voorlichting rondom dit onderwerp nodig is.

 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  • Jeroen
    Braaksma
  • Renske
    Fikkers
 
 

In welke sectoren zitten volgens jou de grootste concurrentieproblemen bij aanbestedingen?

 

Zorgen adviesbureaus voor oneerlijke concurrentie bij aanbestedingen?

 
 

Hoe herken jij een mogelijk kartel in je aanbesteding?

 

Welke problemen kom je tegen die de concurrentie bij je aanbesteding verminderen?